Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sepp: En biografi om manden, der ændrede dansk fodbold
Sepp: En biografi om manden, der ændrede dansk fodbold
Sepp: En biografi om manden, der ændrede dansk fodbold
Audiobook15 hours

Sepp: En biografi om manden, der ændrede dansk fodbold

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

SEPP er en medrivende livsskildring over otte årtier om den tidligere landstræner Sepp Piontek. En fortælling om, at vilje kan bære langt. Som barn var han på en dramatisk flugt under Anden Verdenskrig, inden han som dreng voksede op i efterkrigstidens Vesttyskland og drømte om eventyr ude i den store verden. Dem fik han. Ved lidt af et tilfælde blev han professionel fodboldspiller og har stået over for nogle af sportens største ikoner. Senere blev han træner. Fra Bundesligaen gik turen over et hæsblæsende ophold på Haiti til Danmark, hvor han straks satte gang i en kulturkamp mod "den danske mentalitet" med dens hyggebehov, og han skabte stjernebesatte firserlandshold, der vakte national stolthed herhjemme og fortryllede hele verden under EM i 1984 og i VM i 1986. Siden stoppede han med et overraskende brag, men han var blevet dansk i hjertet, og Danmark er blevet hans hjem.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 28, 2017
ISBN9788702239515
Sepp: En biografi om manden, der ændrede dansk fodbold

Related to Sepp

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Sepp

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words