Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek
Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek
Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek
Audiobook13 hours

Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek

Written by Ransom Riggs

Narrated by Claes Kasper Bang

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

SJÆLENES BIBLIOTEK er tredje og sidste bind i trilogien om frøken Peregrines sælsomme børn.  I tredje og sidste bind i den fantastiske fortælling om frøken Peregrines sælsomme børn undslipper Jacob, Emma og den talende hund Addison, som de eneste, de onde gejster. Sammen rejser de fra nutidens London tilbage til den victorianske tid for at redde Frøken Pergrine og deres venner og bekæmpe gejsterne, der vil stjæle sælsomme kræfter fra Sjælenes bibliotek.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 16, 2016
ISBN9788702210101
Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek

More audiobooks from Ransom Riggs

Related to Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek

Related audiobooks

Reviews for Frøken Peregrines sælsomme børn 3 - Sjælenes bibliotek

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words