Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nedrullede persienner: og andre begyndelser
Nedrullede persienner: og andre begyndelser
Nedrullede persienner: og andre begyndelser
Audiobook2 hours

Nedrullede persienner: og andre begyndelser

Written by Jakob Ejersbo

Narrated by Christian Engell

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Allerede som dreng satte Jakob Ejersbo (1968-2008) sig for, at han ville være enten forfatter eller rockmusiker.Han valgte skriveriet. Ikke fordi han kom nemt til det. Hans dansklæreres faste kommentar til hans stile var, at han skrev for langt, ikke, at han skrev godt. Men han kom efter det, han blev journalist, og han begyndte at skrive noveller.I Nedrullede persienner og andre begyndelser er der adskillige temaer og udtryksformer, man finder udfoldet i romanerne Nordkraft, Eksil og Liberty og novellesamlingerne Superego og Revolution, den samme passion, vrede og medfølelse: en ung mands første, på én gang målbevidste og indimellem famlende forsøg på at finde frem til sin egenart som forfatter.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 11, 2015
ISBN9788702195729
Nedrullede persienner: og andre begyndelser

More audiobooks from Jakob Ejersbo

Related to Nedrullede persienner

Related audiobooks

Reviews for Nedrullede persienner

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words