Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Endelig min
Endelig min
Endelig min
Audiobook4 hours

Endelig min

Written by Lin Hallberg

Narrated by Benedikte Biørn

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Sofia og hendes venner kører en lille stald sammen med den søde og lidt sære gårdejer, Torparn. Torparn er glad for ungernes selskab, men han savner sin gamle arbejdshest Freja, som er blevet fjernet af den hidsige ridtmester på Herregården. En dag er Freja tilbage, og Torparn bliver anklaget for at have stjålet hesten. Men hvem er det, der vil hænge ham ud? Og hvorfor?

HESTEVENNER er serien om Sofia og hendes pony Santos - om de glæder og problemer, der kan være blandt venner, når omdrejningspunktet er heste.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 25, 2011
ISBN9788702114454
Endelig min

More audiobooks from Lin Hallberg

Related to Endelig min

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Endelig min

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words