Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hundrede og én dag: Beretning fra Bagdad
Hundrede og én dag: Beretning fra Bagdad
Hundrede og én dag: Beretning fra Bagdad
Audiobook11 hours

Hundrede og én dag: Beretning fra Bagdad

Written by Åsne Seierstad

Narrated by Berrit Kvorning

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Fra januar til april 2003 - i hundrede og én dag - arbejdede Åsne Seierstad som reporter i Bagdad for skandinaviske, tyske og hollandske medier. I sine avisartikler og tv-reportager berettede hun om begivenhederne i Irak før, under og efter de amerikanske og britiske styrkers angreb. Artiklerne var øjebliksrapporter, glimt fra krigen, som knyttede sig til bestemte begivenheder og personer. Lige så interessant er Seierstads oplevelser af de ting, som skete mellem afleveringen af artiklerne; alt det som ikke kom med på tryk. I løbet af sine ti år som journalist i krigs- og konfliktsituationer har Seierstad aldrig arbejdet under vanskeligere forhold end i Irak. I Hundrede og én dag giver hun et indblik i de udfordringer, hun mødte undervejs. Nogle af de oprindelige artikler, som hun skrev hjem fra krigen, gengives i bogen, men de indsættes i en ny sammenhæng, hvor Seierstad skildrer arbejdsvilkårene i en krigszone.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateOct 15, 2010
ISBN9788702101089
Hundrede og én dag: Beretning fra Bagdad

More audiobooks from åsne Seierstad

Related to Hundrede og én dag

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Hundrede og én dag

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words