Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trollfabriken
Trollfabriken
Trollfabriken
Audiobook13 hours

Trollfabriken

Written by Åke Thorsén

Narrated by Lars Winclair

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Det är vinter, kallt och snön vräker ned. En ovanligt fräck flygpassagerare utan pass avvisas bryskt på Arlanda, men kommer ändå in i landet – som död på bagagebandet. Strax därefter hittas en taxichaufför mördad. Två andra resenärer från Ryssland försöker senare ta sig in i Sverige med stulna pass. Allt visar sig ingå i uppbyggnaden av en trollfabrik, med mål att sabotera flera samhällsnyttiga nätverk.

Kriminalpoliserna Nalle Björnsson och hans unga kollega Vivian Mogren får uppdraget att utreda morden och tvingas uppleva det obehagliga att bli utsatta för cyberterrorism. De ärrade kustjägarna Stene Vikberg och Fille Gran hamnar av en slump mitt i elden och råkar till att börja med mycket illa ut. Något de inte kan acceptera utan att slå tillbaka med kraft.

"Trollfabriken" är den fjärde delen i serien om kriminalpoliserna Nalle Björnsson och Vivian Mogren samt deras impulsiva civila rivaler: Stene Vikberg och Fille Gran. En spänningsroman med både värme och humor, rappa dialoger och en mystisk intrig.
LanguageSvenska
Release dateJan 10, 2023
ISBN9789180005081

Related to Trollfabriken

Titles in the series (5)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Trollfabriken

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words