Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Byggnadsvård och polkagrisar
Byggnadsvård och polkagrisar
Byggnadsvård och polkagrisar
Audiobook9 hours

Byggnadsvård och polkagrisar

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Efter en uppslitande separation söker sig Emelie till Gränna, den lilla staden med sina mysiga polkagrisbutiker. Här hoppas hon finna ro och återuppleva barndomsminnen. Under en promenad får Emelie syn på ett 1800-talshus med renoveringsbehov. Huset är till salu och trots att hon inte ens kan slå i en spik rakt köper hon det. Hon anmäler sig raskt till en kurs i byggnadsvård och sätter igång med renoveringen.

Men snart börjar det hända oförklarliga saker i Emelies nya hem. Vem är egentligen den gamla damen med vit kattunge som dyker upp och försvinner lika fort? Och ligger det någon sanning i grannen Görans prat om en gammal skatt som den förre ägaren lämnat kvar? Instucket bakom kakelugnen hittar Emelie ett svartvitt bröllopsfoto, och paret känns märkligt bekant …

I takt med att Emelie vårdar huset läker hennes hjärta. Och det blir allt svårare för henne att hålla fast vid sitt löfte om att inte släppa in kärleken på nytt.

"Byggnadsvård och polkagrisar" är en feelgoodroman med humor, spänning och kärlek. Det är första fristående delen Grännaserien.
LanguageSvenska
Release dateOct 24, 2022
ISBN9789180005784

Related to Byggnadsvård och polkagrisar

Titles in the series (2)

View More

Related audiobooks

Reviews for Byggnadsvård och polkagrisar

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words