Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hart van goud
Hart van goud
Hart van goud
Audiobook1 hour

Hart van goud

Written by Mascha Schoonakker

Narrated by Susan Muskee

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kort fantasy verhaal over een wereld waarin mensen hun glazen hart in de hand dragen en Tom het zijne per ongeluk op de straatstenen kapot laat vallen...

MEER ZOALS DIT
Vind je dit leuk? Klik voor meer op de serie Kort Verhaal bij dit boek.

OVER DIT BOEK
In een wereld waarin mensen hun glazen hart in de hand dragen, laat Tom het zijne per ongeluk op de straatstenen kapotvallen. Zijn pogingen het weer in elkaar te zetten, maken het er niet veel beter op, tot langzaamaan het levenslicht dooft. Als hij zijn hart niet op tijd weet te helen, is zijn enige optie nog het uitstrooien ervan als een offer aan de goden.

Tenminste, dat is wat iedereen geleerd is…

INTERESSES
• Fantasy
• Magie
• Gebroken hart
• Magisch
• Parabel
• Young adult fantasy
• Young adult
LanguageNederlands
PublisherBookora
Release dateJan 13, 2023
ISBN9789462556065
Hart van goud

Related to Hart van goud

Titles in the series (28)

View More

Related audiobooks