Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintiri din copilărie – Rezumat
Amintiri din copilărie – Rezumat
Amintiri din copilărie – Rezumat
Audiobook56 minutes

Amintiri din copilărie – Rezumat

Written by Scribd

Narrated by Delia Panait

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Studiezi sau citești Amintiri din copilărie de Ion Creangă? Rezumatele Scribd sunt unealta perfectă pentru a înțelege și aprecia operele clasice din literatura română. În acest audiobook vei găsi:

  • O prezentare generală a acțiunii
  • Rezumate și analize pentru fiecare capitol
  • Comentarii despre personajele principale
  • Explicații ale temelor, motivelor și simbolurilor importante

Amintiri din copilărie prezintă câteva întâmplări din copilăria și adolescența lui Ion Creangă în satul Humulești, din zona regiunii Moldova. Evenimentele, relatate din perspectiva adultului, sunt însoțite de descrieri ale satului tradițional românesc, ale obiceiurilor specifice acestuia, ale familiei autorului, dar și de intervenții auctoriale, intervenții ce accentuează ideea copilăriei drept cea mai fericită perioadă din viața unui om, lipsită de griji și ocrotită de dragostea părinților. Pe măsură ce se îndepărtează temporal de copilărie și ajunge la adolescență, tonul devine mai serios. Amintirile se încheie cu imaginea școlii de la Socola, din Iași, înconjurată de oameni de toate felurile și din toate părțile Moldovei, imagine ce trasează o linie clară între copilărie, adolescență, și maturitate.   

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateSep 13, 2022
ISBN9781094450049

Related to Amintiri din copilărie – Rezumat

Titles in the series (18)

View More

Related audiobooks

Book Notes For You