Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Filosofia ca mod de viață: Sursele autenticității
Filosofia ca mod de viață: Sursele autenticității
Filosofia ca mod de viață: Sursele autenticității
Audiobook12 hours

Filosofia ca mod de viață: Sursele autenticității

Written by Cristian Iftode

Narrated by Cristian Iftode

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Mai poate fi transformată, în zilele noastre, o doctrină filosofică în practică de viaţă? De ce am avea nevoie de o asemenea schimbare a propriului fel de a fi, de a vedea lumea, de a ne raporta la semenii noştri? Cristian Iftode răspunde la aceste întrebări și la multe altele în Filosofia ca mod de viață. Este vorba despre ediția revăzută şi adăugită a volumului publicat în 2010, o carte ce rămâne, la mai bine de zece ani de la apariţie, o referinţă fundamentală pentru dezvoltarea domeniului practicii filosofice în România și care constituie prima parte a unei trilogii continuate prin Viaţa bună, lucrare apărută în 2021 la editura Trei.
LanguageRomână
Release dateMay 24, 2022
ISBN9786064013644
Author

Cristian Iftode

Cristian Iftode (născut în 1979) este conferențiar la Facultatea de Filosofie a Universității din București, unde predă cursuri de etică, terapie filosofică, estetică și filosofie contemporană. A publicat numeroase studii în lucrări colective sau reviste de specialitate din țară și străinătate, precum și volume de autor, dintre care menționăm Filosofia ca mod de viață: Sursele autenticității, Aristotel. Problema analogiei și filosofia donației și Viața bună. O introducere în etică. Susține constant conferințe publice, ateliere de filosofie practică și desfășoară o substanțială activitate publicistică, menită să probeze relevanța filosofiei pentru viața de zi cu zi.

Related to Filosofia ca mod de viață

Related audiobooks

Reviews for Filosofia ca mod de viață

Rating: 4.818181818181818 out of 5 stars
5/5

11 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    O carte superba ce înglobează multe idei ale celor mai mari gânditori.