Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mituri legate de bani: Ghid financiar pentru cei care se întrețin singuri
Mituri legate de bani: Ghid financiar pentru cei care se întrețin singuri
Mituri legate de bani: Ghid financiar pentru cei care se întrețin singuri
Ebook44 pages36 minutes

Mituri legate de bani: Ghid financiar pentru cei care se întrețin singuri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În „Mituri legate de bani”, un curs oferit de Scribd Coach, jurnalista specializată în finanțele personale Renée Sylvestre-Williams își propune să-i ajute pe cei care se întrețin singuri să înțeleagă elementele de bază ale finanțelor personale și cum pot lua decizii în cunoștință de cauză atunci când e vorba de chestiuni financiare. În acest scop, ea analizează și demontează mituri legate de bani pe care cei care se întrețin singuri le aud în mod frecvent. Expertiza sa îi permite lui Sylvestre-Williams să dărâme mituri foarte răspândite precum: „Nu vorbi despre bani cu prietenii”, „Investițiile sunt pentru cei bogați”, „E prea devreme să îți planifici finanțele” și altele. Autoarea oferă de asemenea câteva exerciții cu ajutorul cărora poți începe să pui în practică ce ai învățat.

Indiferent dacă ești sau nu conștient de asta, cu siguranță ai auzit și tu de multe ori în viață tot felul de mituri legate de bani. E timpul să vorbim despre acestea. 

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateMar 28, 2023
ISBN9781094459103
Read preview

Related to Mituri legate de bani

Related ebooks

Personal Growth For You