Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestea lui Harap-Alb - Rezumat
Povestea lui Harap-Alb - Rezumat
Povestea lui Harap-Alb - Rezumat
Ebook49 pages40 minutes

Povestea lui Harap-Alb - Rezumat

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Studiezi sau citești Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă? Rezumatele Scribd sunt unealta perfectă pentru a înțelege și aprecia operele clasice din literatura română. În acest ebook vei găsi:

  • O prezentare generală a acțiunii
  • Rezumate și analize pentru fiecare parte
  • Comentarii pentru personajele principale
  • Explicații ale temelor, motivelor și simbolurilor importante 

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă este un basm cult ce urmărește lupta dintre forțele binelui și forțele răului, dar și procesul de maturizare al personajului principal. În mod atipic, Harap-Alb nu are abilități supraomenești, însă dă dovadă de milă și de bunătate față de semenii lui, ceea ce îl ajută să construiască relații cu aceștia. Pe parcursul călătoriilor până la curțile celor doi împărați, împăratul Verde și împăratul Roș, Harap-Alb evoluează, fiind supus mai multor probe. Pe drum, se întâlnește atât cu reprezentanți ai forțelor binelui (calul, Sfânta Duminică, furnicile, albinele, sau cei cinci uriași), cât și cu reprezentanți ai forțelor răului (Spânul și împăratul Roș), ambele clase de personaje fiind necesare dezvoltării lui. Deși se simte adesea copleșit de situațiile în care se află, Harap-Alb are succes pentru că primește ajutor din partea celor care îl însoțesc. Deznodământul basmului este unul fericit: eroul devine împărat și se căsătorește cu fata pe care o iubește, iar recompensa tuturor greutăților îndurate nu este doar de natură materială – moștenirea împărăției, ci și de natură spirituală – liniștea propriului cămin.

LanguageRomână
PublisherScribd
Release dateNov 8, 2022
ISBN9781094453323

Read more from Scribd

Related to Povestea lui Harap-Alb - Rezumat

Related ebooks

Book Notes For You