Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cabinetul albastru
Cabinetul albastru
Cabinetul albastru
Ebook216 pages4 hours

Cabinetul albastru

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O femeie se îndrăgostește de trei ori și de fiecare dată lucrurile se repetă. Povestea se derulează în Bucureștiul artistic, văzut cu ochii provincialei și revizuit în cabinetul unei psihologe. Actualitate, viziune feminină, o poveste cu emoție și suspans.
LanguageRomână
Release dateApr 21, 2021
ISBN9786063391040
Cabinetul albastru

Related to Cabinetul albastru

Related ebooks

Fantasy For You