Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tentatia seductiei
Tentatia seductiei
Tentatia seductiei
Ebook303 pages4 hours

Tentatia seductiei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FETELE GOODE“

Desfigurat în lupte violente pe când era copil, Gabriel Sauvageau și-a trăit întreaga viață fără atingerea unei femei. Fiind creierul și mușchii din spatele celui mai feroce grup de contrabandiști din Londra, el știe că nu o merită pe timida Felicity Goode, cea care poartă ochelari și lucrează mereu în seră. Dar asta nu-l împiedică să o urmărească. Să o păzească. Să se întrebe dacă atingerea ei blândă îi va liniști sufletul sălbatic.

Deși își irosește orele cufundată în paginile romanelor de dragoste, timida și neliniștita Felicity Goode a jurat să nu devină niciodată mireasă. Cum ar putea să împartă o viață – ca să nu mai vorbim despre un pat – cu un bărbat, dacă nu se poate hotărî să poarte o simplă conversație fără să tremure și să se bâlbâie? Odată ce vestea moștenirii ei fabuloase ajunge în societate, ea este asaltată nu doar de o mulțime de pretendenți, ci și de mai multe amenințări îngrijorătoare la adresa vieții ei. Are nevoie de o gardă de corp, iar bărbatul cel solid și plin de cicatrice pe care îl găsește în poarta casei este exact ceea ce căuta. Atunci, de ce prezența lui o face să tremure din cu totul alte motive decât de frică?Kerrigan Byrne este una dintre revelațiile genului historical romance, cele 30 de titluri ale ei fiind o prezență constantă în topurile New York Times.
LanguageRomână
Release dateNov 15, 2021
ISBN9786060950424
Tentatia seductiei
Read preview

Read more from Kerrigan Byrne

Related to Tentatia seductiei

Related ebooks

Historical Romance For You