Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

150 De Citate Despre Succes Și Viață
150 De Citate Despre Succes Și Viață
150 De Citate Despre Succes Și Viață
Ebook21 pages16 minutes

150 De Citate Despre Succes Și Viață

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Eșecul te poate distruge dacă ești slab, dar dacă ești puternic, poți distruge eșecul.” – Wael El-Manzalawy
Puteți salva mult timp citind un citat. Această carte conține aproximativ 150 citate ale unor gânditori internaționali.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateNov 23, 2019
ISBN9788835400233

Related to 150 De Citate Despre Succes Și Viață

Related ebooks

Self-Improvement For You