Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuriera
Aventuriera
Aventuriera
Ebook274 pages3 hours

Aventuriera

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FETELE GOODE“

După ce a fost o vreme medic militar, Titus Conleith a plecat din armată cu o avere misterioasă, un secret letal și un demon în bagaj. Cu inteligența lui ascuțită, a reușit să se ridice de la condiția de bastard, crescut pe lângă minele de cărbuni, printr-o disciplină nemiloasă și o îndemânare inepuizabilă. A ales să rămână celibatar și a jurat să nu-și mai deschidă niciodată inima pentru altcineva. Nu după ce a pățit cu Honoria Goode, moștenitoarea care i-a spulberat speranțele și apoi i-a călcat pe cioburile inimii cu papucii ei brodați cu pietre prețioase. Frumusețea cu care a împărtășit primul gust al pasiunii, înainte ca ea să se mărite cu altul.

FEMEIA A CĂREI VIAȚĂ TOCMAI A SALVAT-O ȘI CARE ÎI SÂNGERA PE MASĂ...

Viața de vicontesă a Honoriei a fost o nenorocire pe care și-a provocat-o singură prin propria lașitate. Prinsă ani de zile într-o căsnicie fără iubire cu un ticălos crud, a rămas văduvă din cauza consecințelor nemerniciei lui. Acum, trebuie să-l înfrunte pe bărbatul cu ochii aurii și strălucitori, pe care i-a venerat cândva, și trecutul întunecat pe care amândoi îl împărtășesc.Kerrigan Byrne este una dintre revelațiile genului historical romance, cele 30 de titluri ale ei fiind o prezență constantă în topurile New York Times.
LanguageRomână
Release dateSep 16, 2021
ISBN9786063384189
Aventuriera
Read preview

Read more from Kerrigan Byrne

Related to Aventuriera

Related ebooks

Historical Romance For You