Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Printesa mea indaratnica
Printesa mea indaratnica
Printesa mea indaratnica
Ebook437 pages7 hours

Printesa mea indaratnica

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „PRINȚESE NECUVIINCIOASE”
Deși este fiica nelegitimă a unui prinț, Gillian Dryden nu se sinchisește să învețe și cu atât mai puțin să respecte regulile de bună cuviință în înalta societate, de care dorește să se țină cât mai departe posibil. Crescută în Italia, unde s-a bucurat de o viață lipsită de constrângeri, Gillian se vede nevoită să revină în Anglia, pentru a-și căuta soțul potrivit, care să-i ofere un trai tihnit și sigur. Charles Valentine Penley, ducele de Leverton, un bărbat extrem de cuviincios și înnebunitor de chipeș, cu o atitudine ireproșabilă indiferent de situație și de un calm imperturbabil, acceptă să o ia sub protecția lui și să o transforme dintr-o băiețoaică năstrușnică într-o debutantă care să se ridice mult peste nivelul așteptărilor.
Puternic și sofisticat, Charles este în măsură să afecteze, în bine sau în rău, reputația cuiva cu un simplu cuvânt rostit la momentul potrivit. Însă noua lui protejată, care și-a cam făcut un obicei din a vâna bandiți și din a doborî cu pumnul câte un conte, este un adevărat scandal ambulant ‒ lucru de care el este perfect conștient. Lumea bună este scandalizată... însă Charles este cu adevărat intrigat de ea. El se înhamă să ia soarta acestei tinere năstrușnice în propriile mâini, dar ajunge să tânjească să o strângă în brațe. Este, oare, posibil ca o asemenea atracție scandaloasă și total surprinzătoare să ducă la un final demn de un basm?
LanguageRomână
Release dateSep 29, 2017
ISBN9786063369339
Printesa mea indaratnica
Read preview

Read more from Vanessa Kelly

Related to Printesa mea indaratnica

Related ebooks

Royalty Romance For You