Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok: Hogyan lehet megtanulni, hogyan kell használni a Bollinger sávokat az online kereskedelemben sikeresen
Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok: Hogyan lehet megtanulni, hogyan kell használni a Bollinger sávokat az online kereskedelemben sikeresen
Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok: Hogyan lehet megtanulni, hogyan kell használni a Bollinger sávokat az online kereskedelemben sikeresen
Ebook37 pages13 minutes

Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok: Hogyan lehet megtanulni, hogyan kell használni a Bollinger sávokat az online kereskedelemben sikeresen

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mik azok a Bollinger-sávok és hogyan működik ennek a tanulmányi eszköznek az alkalmazása az online kereskedésben? Első alkalommal egy konkrét és hozzáférhető útmutató mutatja be a Bollinger-sávok működési kereskedésre alkalmazott mechanizmusát.
Ebben a gyakorlatias kézikönyvben minden olyan információt felfedezhet, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a Bollinger kereskedés alapelveinek követésével elkezdje tanulmányozni a piacokat. Az alapvető árelemzéstől a piaci trendek és a mintázat megfordításának azonosításáig, a mozgóátlagok beállításától a volumenelemzésig és a leghíresebb oszcillátorok használatáig. 
Felejtse el az interneten őrült áron árult, több ezer oldalas, hatástalan elméleti kézikönyveket, és élvezze végre egy olyan olvasmányt, amely képes megadni Önnek a régóta keresett alapvető tudást verhetetlen áron ... mert a Bollinger kereskedés alapjainak megtanulása még soha nem volt ilyen egyszerű!
LanguageMagyar
Release dateAug 7, 2021
ISBN9791220833493
Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok: Hogyan lehet megtanulni, hogyan kell használni a Bollinger sávokat az online kereskedelemben sikeresen

Related to Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok

Related ebooks

Reviews for Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Egy egyszerű megközelítés a kereskedés bollinger sávok - Stefano Calicchio

  Felelősségi nyilatkozat

  Ez a könyv semmilyen módon nem minősül tanácsadásnak vagy állami megtakarításokra való felhívásnak. A tőzsdén való működés kockázatos vállalkozás. Az ebben a kézikönyvben bemutatottak több éves tanulmányozás és működés eredményei, így nincs garancia arra, hogy ilyen eredményeket érünk el. A szerző által elért múltbeli eredmények nem jelentenek semmiféle garanciát a jövőbeli bevételekre.

  Az olvasó teljes mértékben tisztában van gazdasági és pénzügyi döntéseivel és felelős azokért, azaz tisztában van a bármilyen típusú művelethez kapcsolódó kockázatokkal.

  A szövegben szereplő esettanulmányok és példák olyan tények és vélemények eredményei, amelyek bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem minősülnek értékpapírok és állami megtakarítások vásárlására vagy eladására való felhívásnak.

  Az esetek bemutatásának oka az, hogy a piacok tanulmányozásának elemeit adják, ezért nem tekinthetők végleges előrejelzésnek, és nem nyújtanak védelmet a tőzsdei befektetési tevékenységekben rejlő kockázatok ellen.

  A jelen nyilatkozat jelenlétével a Szerző elutasít minden felelősséget a közölt adatok esetleges pontatlanságaiért, károkért, gazdasági veszteségekért, közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a könyvben szereplő információk használatából vagy közzétételéből erednek.

  Bevezetés

  A Bollinger-sávok az egyik leghasznosabb és leghatékonyabb technikai elemzési eszközt jelentik a piaci árak előrejelzésére. Ugyanakkor ez egy olyan eszköz, amelyet sok kezdő kereskedő még mindig félreért és kevéssé használ, bár ma már minden nagyobb grafikonkészítő szoftverben jelen van.

  Ez az útmutató azzal a céllal született, hogy egyszerűen és azonnal elmagyarázza a Bollinger-sávok eszközét. Különösen a technikai potenciálra és a fő felhasználási módszerekre fogunk összpontosítani, hogy elmagyarázzuk, mely kontextusokban lehet

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1