Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crima din Mesopotamia
Crima din Mesopotamia
Crima din Mesopotamia
Ebook272 pages4 hours

Crima din Mesopotamia

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Este limpede că se petrece ceva neobișnuit cu membrii expediției care lucrează la situl arheologic de la Hassanieh: o tensiune stranie, ceva legat de prezența preaiubitei soții a profesorului Leidner, „Frumoasa Louise“. Lui Louise îi e frică de ceva. Este vorba oare doar despre atacuri de panică, despre halucinații? „Mă tem că o să fiu ucisă!“ îi marturisește sorei Leatheran, care a acceptat să aibă grijă de ea. Din nefericire, se dovedește că avea dreptate. Printr-o coincidență însă, cel mai mare detectiv din lume se află în apropiere: după ce a descâlcit un scandal militar în Siria, Hercule Poirot ajunge la Hassanieh și începe să ancheteze moartea lui Louise. O crimă care îi va pune la încercare abilitățile și al cărei mister îl va dezlega cu aceeași iscusință cu care ne-a obișnuit.

LanguageRomână
Release dateNov 6, 2020
ISBN9786063368110
Crima din Mesopotamia
Read preview

Related to Crima din Mesopotamia

Related ebooks

Thrillers For You