Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sam, Cățelușul Furat
Sam, Cățelușul Furat
Sam, Cățelușul Furat
Ebook78 pages48 minutes

Sam, Cățelușul Furat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sam, puiul de labrador auriu, este cel mai bun prieten pe care Emily l-a avut vreodată. Cei doi se înțeleg de minune, iar fetița este foarte tristă că trebuie să îl lase acasă când merge la școală. Când Sam dispare într-o după-amiază din grădina casei, Emily este copleșită de îngrijorare pentru cățelușul iubit, dar hotărâtă să-l aducă înapoi acasă. Va reuși oare să-l găsească?

LanguageRomână
Release dateSep 24, 2018
ISBN9786063351266
Sam, Cățelușul Furat
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Sam, Cățelușul Furat

Related ebooks