Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Libertinul si debutanta
Libertinul si debutanta
Libertinul si debutanta
Ebook357 pages5 hours

Libertinul si debutanta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERI A „ SURORI L E CABOT “
De-abia ce s-au liniștit apele în privința planurilor extravagante pe
care le-au făcut surorile Cabot ca să-și salveze familia de la ruina iminentă,
că Prudence Cabot se găsește în mijlocul unui alt scandal.
Fiind considerată nepotrivită pentru măritiș, reputația ei în înalta
societate este pătată. Dar această potențială fată bătrână nu se lasă
intimidată și este gata pentru propria ei aventură. Iar când îi apare în
cale un american sexy care o roagă să-l ajute într-o misiune delicată,
Prudence nu poate rezista tentației.
Soarta familiei lui Roan Matheson depinde de cât de repede își
găsește sora fugară și o convinge să se întoarcă la logodnicul ei.
Cutreierând câmpurile rustice ale Angliei cu Prudence cea senzuală
lângă el – și în patul lui –, Roan se simte depășit de situație. Dar odată
ce a prins gustul pasiunii care poate duce la o viață de iubire, el se
vede nevoit să aleagă între obligațiile de familie și dorințele interzise.
„Specialistă în bestselleruri, London (Mireasă pentru un crai)
revine cu o poveste vioaie și neobișnuită în seria despre
surorile Cabot, ale căror metode neortodoxe de a-și alege
soții au șocat înalta societate. (…) Talentul de povestitoare
al lui London face din acest roman o bucurie.“
Publisher’s Weekly
Julia London este autoarea a peste 30 de bestselleruri New York
Times, USA Today și Publishers Weekly. A fost de șase ori finalistă
la prestigiosul premiu RITA pentru excelență în ficțiunea
romantică

LanguageRomână
Release dateMar 3, 2020
ISBN9786063350337
Libertinul si debutanta
Read preview

Read more from Julia London

Related to Libertinul si debutanta

Related ebooks

Books Recommended For You