Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kehidupan di Zaman Pertengahan
Kehidupan di Zaman Pertengahan
Kehidupan di Zaman Pertengahan
Ebook376 pages4 hours

Kehidupan di Zaman Pertengahan

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dalam sejarah Eropah, Zaman Pertengahan (atau zaman pertengahan) berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Ia bermula dengan kejatuhan Empayar Rom Barat dan bergabung dengan Renaissance dan Age of Discovery. Zaman Pertengahan adalah tempoh pertengahan tiga bahagian tradisional sejarah Barat: zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman moden. Dalam tempoh seribu tahun ini terdapat pelbagai jenis peristiwa dan proses yang sangat berbeza antara satu sama lain, secara sementara dan geografi dibezakan, bertindak balas terhadap pengaruh bersama dengan tamadun dan ruang lain serta dinamik dalaman. Ramai di antaranya mempunyai unjuran yang besar ke arah masa depan, antara lain yang meletakkan asas pembangunan perkembangan Eropah yang seterusnya, dan pembangunan agen sosial yang membangun masyarakat yang berpengaruh di luar bandar tetapi menyaksikan kelahiran kehidupan bandar yang awal dan borjuasi yang akhirnya akan membangun kapitalisme.
Authors: Tobias Lanslor, Mikael Eskelner, Martin Bakers

LanguageBahasa melayu
Release dateNov 9, 2019
ISBN9780463836231
Kehidupan di Zaman Pertengahan
Author

Tobias Lanslor

Tobias Lanslor is the pen name of a history and science author that aims to organize and collect technical, historical and scientific information.The student or the scientist, will be able to satisfy his needs of consultation and of study, by means of a work supported by abundant number of sources and bibliographical references.

Reviews for Kehidupan di Zaman Pertengahan

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Kehidupan di Zaman Pertengahan - Tobias Lanslor

  Pengenalan

  Dalam sejarah Eropah, Zaman Pertengahan (atau zaman pertengahan) berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Ia bermula dengan kejatuhan Empayar Rom Barat dan bergabung dengan Renaissance dan Age of Discovery. Zaman Pertengahan adalah tempoh pertengahan tiga bahagian tradisional sejarah Barat: zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman moden. Tempoh zaman pertengahan sendiri dibahagikan kepada Zaman Pertengahan Awal, Tinggi, dan Akhir.

  Kemerosotan penduduk, counterurbanisation, keruntuhan otoriti terpusat, pencerobohan, dan penghijrahan besar-besaran suku-suku, yang telah bermula dalam zaman purba, berterusan pada awal abad pertengahan. Pergerakan besar-besaran Tempoh Migrasi, termasuk pelbagai bangsa Jerman, membentuk kerajaan-kerajaan baru dalam apa yang kekal sebagai Empayar Rom Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah-pernah menjadi sebahagian daripada Empayar Byzantium-berada di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah, sebuah empayar Islam, selepas penaklukan oleh pengganti Muhammad. Walaupun terdapat perubahan besar dalam masyarakat dan struktur politik, rehat dengan zaman klasik tidak lengkap. Empayar Byzantine yang masih agak besar, kesinambungan langsung Rom, terselamat di Mediterranean Timur dan kekal sebagai kuasa besar. Kod hukum kerajaan, Corpus Juris Civilis atau Kod Justinian, ditemui kembali di Italia Utara pada tahun 1070 dan menjadi terkenal di masa lalu pada Zaman Pertengahan. Di Barat, kebanyakan kerajaan menggabungkan beberapa institusi Rom yang masih ada. Biara-biara diasaskan sebagai kempen untuk menganut agama Eropah pagan terus. Orang-orang Frank, di bawah dinasti Carolingian, secara ringkas menubuhkan Empayar Carolingian pada abad ke-8 dan awal abad ke-9. Ia meliputi sebahagian besar Eropah Barat tetapi kemudian menimpa tekanan-tekanan peperangan sivil dalaman yang digabungkan dengan pencerobohan luar: Viking dari utara, Magyars dari timur, dan Saracens dari selatan.

  Semasa Zaman Pertengahan Tinggi, yang bermula selepas 1000, penduduk Eropah meningkat dengan pesat memandangkan inovasi teknologi dan pertanian membolehkan perdagangan berkembang dan Perubahan Iklim Abad Pertengahan membiarkan hasil tanaman meningkat. Manorialisme, organisasi petani ke desa-desa yang berhutang dan jasa buruh kepada bangsawan, dan feudalisme, struktur politik di mana para ksatria dan bangsawan status rendah berhutang jasa ketenteraan kepada tuan-tuan mereka sebagai balasan untuk hak sewa dari tanah dan manors, adalah dua cara masyarakat dianjurkan pada Zaman Pertengahan Tinggi. Perang Salib, yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1095, adalah percubaan tentera oleh orang Kristian Eropah Barat untuk mengembalikan tanah Suci dari umat Islam. Raja-raja menjadi kepala negara-negara berpusat, mengurangkan jenayah dan keganasan, tetapi membuat ideal dari kekristenan bersatu lebih jauh. Kehidupan intelektual telah ditandakan dengan skolastik, falsafah yang menekankan menyertai agama untuk membuat alasan, dan dengan penubuhan universiti. Teologi Thomas Aquinas, lukisan Giotto, puisi Dante dan Chaucer, perjalanan Marco Polo, dan seni bina Gothic katedral seperti Chartres adalah antara pencapaian yang luar biasa pada akhir tempoh ini dan ke Zaman Pertengahan Abad.

  Zaman Pertengahan Akhir ditandai oleh kesukaran dan malapetaka termasuk kelaparan, wabak, dan peperangan, yang berkurangnya penduduk di Eropah; antara 1347 dan 1350, Black Death membunuh kira-kira sepertiga dari Eropah. Kontroversi, bidaah, dan Schism Barat di dalam Gereja Katolik menyerupai konflik antara negeri, persengketaan sivil, dan pemberontakan petani yang berlaku di kerajaan-kerajaan. Perkembangan budaya dan teknologi mengubah masyarakat Eropah, mengakhiri Abad Pertengahan dan memulakan zaman moden yang awal.

  Ringkasan Sejarah Zaman Pertengahan

  Zaman Pertengahan adalah salah satu daripada tiga tempoh utama dalam skema yang paling lama untuk menganalisis sejarah Eropah: tamadun klasik, atau zaman purba; Zaman Pertengahan; dan Tempoh Moden. Zaman Pertengahan pertama kali muncul dalam bahasa Latin pada tahun 1469 sebagai media tempestas atau musim pertengahan. Pada awal penggunaan, terdapat banyak variasi, termasuk medium aevum, atau usia pertengahan, yang pertama kali dicatat pada tahun 1604, dan media saecula, atau abad pertengahan, pertama kali direkam pada tahun 1625. Kata sifat zaman pertengahan (atau kadang-kadang atau mediæval), yang bermaksud mengenai Zaman Pertengahan, berasal dari aevum sederhana.

  Penulis abad pertengahan membahagikan sejarah ke dalam tempoh seperti Enam Zaman atau Empat Empayar, dan menganggap masa mereka menjadi yang terakhir sebelum akhir dunia. Apabila merujuk kepada masa mereka sendiri, mereka bercakap tentang mereka sebagai moden. Pada tahun 1330-an, Petrarch humanis dan penyair merujuk kepada zaman pra-Kristian sebagai antiqua (atau kuno) dan kepada zaman Kristian sebagai nova (atau baru). Leonardo Bruni adalah ahli sejarah pertama yang menggunakan periodisasi tripartit dalam Sejarah Orang Florentine (1442), dengan tempoh pertengahan antara kejatuhan Empayar Rom dan kebangkitan kehidupan kota pada hujung abad kesebelas dan kedua belas. Pengasingan tiga kali menjadi standard selepas sejarawan Jerman abad ke-17, Christoph Cellarius membahagikan sejarah menjadi tiga zaman: kuno, zaman pertengahan, dan moden.

  Titik permulaan yang paling biasa untuk Abad Pertengahan adalah sekitar 500, dengan tarikh 476 digunakan pertama oleh Bruni. Tarikh bermula kemudian kadang-kadang digunakan di bahagian luar Eropah. Bagi Eropah pada keseluruhannya, 1500 sering dianggap sebagai penghujung Abad Pertengahan, tetapi tidak ada tarikh akhir yang disepakati secara universal. Bergantung kepada konteks, peristiwa seperti penaklukan Constantinople oleh orang Turki pada tahun 1453, pelayaran pertama Christopher Columbus ke Amerika pada tahun 1492, atau Reformasi Protestan pada tahun 1517 kadang-kadang digunakan. Ahli sejarah Inggeris sering menggunakan Battle of Bosworth Field pada tahun 1485 untuk menandakan berakhirnya tempoh tersebut. Bagi Sepanyol, tarikh yang sering digunakan adalah kematian Raja Ferdinand II pada tahun 1516, kematian Ratu Isabella I dari Castile pada tahun 1504, atau penaklukan Granada pada tahun 1492.

  Ahli sejarah dari negara-negara yang berbahasa Romantik cenderung membahagikan Zaman Pertengahan menjadi dua bahagian: tempoh Tinggi dan kemudian Rendah yang terdahulu. Ahli sejarah berbahasa Inggeris, mengikuti rakan sejawatannya di Jerman, secara umumnya membahagikan Zaman Pertengahan ke dalam tiga selang: Awal, Tinggi, dan Lewat. Pada abad ke-19, seluruh Zaman Pertengahan sering disebut sebagai Zaman Gelap, tetapi dengan penggunaan subdivisi ini, penggunaan istilah ini terhad kepada Zaman Pertengahan Awal, sekurang-kurangnya di kalangan ahli sejarah.

  Kemudian Empayar Roma

  Empayar Rom mencapai tahap wilayah terhebatnya pada abad ke-2 Masehi; dua abad berikut menyaksikan penurunan kawalan Rom yang lambat ke wilayahnya yang jauh. Isu-isu ekonomi, termasuk inflasi, dan tekanan luaran di sempadan digabungkan untuk mewujudkan Krisis abad ke-3, dengan kaisar yang datang ke takhta hanya untuk diganti dengan cepat oleh usurpers baru. Perbelanjaan tentera meningkat dengan mantap pada abad ke-3, terutama sebagai tindak balas terhadap perang dengan Empayar Sasanian, yang dihidupkan kembali pada pertengahan abad ke-3. Angkatan tentera dua kali ganda dalam ukuran, dan pasukan berkuda dan unit kecil menggantikan legiun Rom sebagai unit taktikal utama. Keperluan untuk pendapatan menyebabkan kenaikan cukai dan penurunan bilangan pengkari, atau tanah, kelas, dan jumlah yang semakin menurun bagi mereka yang sanggup menanggung beban memegang jawatan di bandar mereka. Lebih banyak birokrat diperlukan di pentadbiran pusat untuk menangani keperluan tentera, yang membawa kepada aduan daripada orang awam bahawa terdapat lebih banyak pemungut cukai di empayar daripada pembayar cukai.

  Maharaja Diocletian (r. 284-305) memecah empayar ke separuh bahagian timur dan barat yang ditadbir separuh di 286; empayar itu tidak dipertimbangkan dibahagikan oleh penghuni atau penguasa, kerana pengundangan undang-undang dan pentadbiran di satu bahagian dianggap sah di pihak yang lain. Pada tahun 330, selepas tempoh perang saudara, Constantine the Great (r. 306-337) menaikkan semula kota Byzantium sebagai ibu kota timur yang baru, Constantinople. Pembaharuan Diocletian memperkuat birokrasi kerajaan, memperbaharui cukai, dan memperkuat tentera, yang membeli masa empayar tetapi tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi: cukai yang berlebihan, penurunan kadar kelahiran, dan tekanan di sempadannya, antara lain. Perang saudara antara maharaja saingan menjadi biasa pada pertengahan abad ke-4, mengalihkan tentera dari pasukan perbatasan empayar dan membenarkan penceroboh menceroboh. Untuk kebanyakan abad ke-4, masyarakat Rom menstabilkan dalam bentuk baru yang berbeza dari zaman klasik sebelum ini, dengan jurang yang semakin melebar antara orang kaya dan miskin, dan penurunan daya hidup bandar-bandar kecil. Perubahan lain ialah Kristianisasi, atau penukaran kerajaan kepada Kristian, proses yang beransur-ansur yang berlangsung dari abad ke-2 hingga abad ke-5.

  Pada tahun 376, Goths, melarikan diri dari Hun, mendapat kebenaran daripada Kaisar Valens (rs 364-378) untuk menetap di wilayah Rom Thracia di Balkan. Pemukiman itu tidak berjalan dengan lancar, dan ketika para pejabat Rom memalukan keadaan, Goths mulai melakukan serangan dan rampasan. Valens, yang cuba menimbulkan gangguan itu, terbunuh dalam pertempuran Goths di Pertempuran Adrianople pada 9 Ogos 378. Serta ancaman dari konfederasi puak seperti itu dari utara, bahagian dalaman dalam empayar, terutama dalam Gereja Kristian, menyebabkan masalah. Pada 400, Visigoths menyerang Empayar Rom Barat dan, walaupun secara ringkas dipaksa kembali dari Itali, pada 410 memecat kota Rom. Pada tahun 406, Alans, Vandals, dan Suevi menyeberang ke Gaul; dalam tempoh tiga tahun akan datang mereka merebak di Gaul dan pada 409 melintasi Pegunungan Pyrenees ke Sepanyol moden. Tempoh Migrasi bermula, apabila pelbagai bangsa, pada mulanya sebahagian besar orang Jerman, berpindah ke Eropah. Franks, Alemanni, dan Burgundians semuanya berakhir di Gaul utara sementara Angles, Saxons, dan Jutes menetap di Britain, dan Vandals pergi menyeberangi Selat Gibraltar dan selepas itu mereka menakluki wilayah Afrika. Pada tahun 430-an Hun telah mula menyerang empayar; Raja Attila mereka (r. 434-453) mengetuai pencerobohan ke Balkan di 442 dan 447, Gaul di 451, dan Itali pada 452. Ancaman Hunik kekal sehingga kematian Attila pada tahun 453, ketika konflik Hunnic yang dipimpinnya jatuh. Pencerobohan ini oleh puak-puak benar-benar mengubah sifat politik dan demografi tentang apa yang telah menjadi Empayar Rom Barat.

  Menjelang akhir kurun ke-5 bahagian barat empayar dibahagikan kepada unit-unit politik yang lebih kecil, diperintah oleh suku-suku yang telah menyerang pada awal abad ini. Pemendapan maharaja terakhir barat, Romulus Augustulus, pada tahun 476 secara tradisinya menandakan berakhirnya Empayar Rom Barat. Menjelang 493 semenanjung Itali ditawan oleh Ostrogoths. Empayar Rom Timur, yang sering dirujuk sebagai Empayar Byzantine selepas kejatuhan rekanan baratnya, mempunyai sedikit keupayaan untuk menegaskan kawalan atas wilayah barat yang hilang. Kaisar Byzantine mengekalkan tuntutan ke atas wilayah itu, tetapi sementara tidak ada raja-raja baru di barat berani menaikkan dirinya ke kedudukan kaisar di barat, kawalan Byzantine terhadap kebanyakan Kerajaan Barat tidak dapat diteruskan; pengambilan kembali pinggir Mediterranean dan Semenanjung Italia (Gothic War) dalam pemerintahan Justinian (r 527-565) adalah pengecualian tunggal dan sementara.

  Awal Zaman Pertengahan

  Masyarakat baru

  Struktur politik Eropah Barat berubah dengan berakhirnya Kerajaan Romawi yang bersatu. Walaupun pergerakan rakyat dalam tempoh ini biasanya digambarkan sebagai pencerobohan, mereka bukan sahaja ekspedisi ketenteraan tetapi migrasi seluruh rakyat ke dalam empayar. Pergerakan tersebut dibantu oleh penolakan golongan elit Romawi Barat untuk menyokong tentera atau membayar cukai yang akan membenarkan tentera untuk menindas penghijrahan tersebut. Maharaja abad ke-5 sering dikawal oleh orang-orang kuat tentera seperti Stilicho (408), Aetius (454), Aspar (471), Ricimer (472), atau Gundobad (516) yang sebahagiannya atau sepenuhnya latar belakang bukan Rom. Ketika garis kaisar Barat berhenti, banyak raja yang menggantikannya adalah dari latar belakang yang sama. Perkahwinan antara raja-raja baru dan golongan elit Rom adalah umum. Ini membawa kepada perpaduan kebudayaan Rom dengan adat istiadat suku-suku yang menyerang, termasuk perhimpunan yang popular yang membenarkan anggota puak lelaki bebas lebih banyak mengatakan dalam perkara politik daripada yang lazim di negara Rom. Artefak bahan yang ditinggalkan oleh orang Rom dan penyerbu sering serupa, dan barang-barang suku sering dimodelkan pada objek Rom. Kebanyakan kultur ilmiah dan bertulis kerajaan-kerajaan baru juga didasarkan pada tradisi intelektual Rom. Perbezaan penting ialah kehilangan hasil cukai yang secara beransur-ansur oleh pihak-pihak yang baru. Banyak entiti politik baru tidak lagi menyokong tentera mereka melalui cukai, sebaliknya bergantung kepada pemberian tanah atau sewa mereka. Ini bermakna tidak ada keperluan untuk pendapatan cukai yang besar dan sistem cukai yang merosot. Peperangan adalah perkara biasa di antara dan di dalam kerajaan-kerajaan. Perbudakan menurun apabila bekalan semakin lemah, dan masyarakat menjadi lebih pedesaan.

  Antara abad ke-5 dan ke-8, orang-orang baru dan individu mengisi kekosongan politik yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat Rom. Ostrogoths, suku Gothic, menetap di Rom Itali pada akhir abad kelima di bawah Theoderic the Great (ms 526) dan mendirikan sebuah kerajaan yang ditandakan dengan kerjasama antara Itali dan Ostrogoths, sekurang-kurangnya sehingga tahun-tahun terakhir Pemerintahan Theodoric. The Burgundians menetap di Gaul, dan selepas alam sebelumnya dimusnahkan oleh Hun pada tahun 436 membentuk kerajaan baru di 440-an. Antara Geneva dan Lyon hari ini, ia berkembang menjadi alam Burgundy pada abad ke-5 dan awal abad ke-6. Di tempat lain di Gaul, orang-orang Frank dan Celtic menubuhkan polis kecil. Francia berpusat di utara Gaul, dan raja pertama yang terkenal ialah Childeric I (481). Kuburannya ditemui pada tahun 1653 dan sangat luar biasa untuk barang kuburnya, termasuk senjata dan sejumlah besar emas.

  Di bawah anak Childeric, Clovis I (509-511), pengasas dinasti Merovingian, kerajaan Frank telah berkembang dan menjadi agama Kristian. Orang-orang Inggeris, yang berkaitan dengan orang pribumi Britannia - zaman moden Great Britain - menetap di apa yang sekarang Brittany. Raja-raja lain ditubuhkan oleh Kerajaan Visigothik di Semenanjung Iberia, Suebi di Iberia barat laut, dan Kerajaan Vandal di Afrika Utara. Pada abad keenam, Lombard menetap di Itali Utara, menggantikan kerajaan Ostrogothik dengan pengumpulan duchies yang kadang-kadang memilih seorang raja untuk memerintah mereka semua. Menjelang abad keenam, pengaturan ini telah digantikan oleh monarki kekal, Kerajaan Lombard.

  Pencerobohan ini membawa kumpulan etnik baru ke Eropah, walaupun beberapa kawasan menerima kemasukan orang baru yang lebih besar daripada yang lain. Di Gaul misalnya, para penyerang menetap jauh lebih luas di utara-timur daripada di barat daya. Slav menetap di Eropah Tengah dan Timur dan Semenanjung Balkan. Penyelesaian masyarakat disertai dengan perubahan dalam bahasa. Bahasa Latin, bahasa sastera Empayar Rom Barat, secara beransur-ansur digantikan oleh bahasa vernakular yang berkembang dari bahasa Latin, tetapi berbeza dari bahasa itu, secara kolektif dikenali sebagai bahasa-bahasa Romantik. Perubahan-perubahan ini dari Latin ke bahasa-bahasa baru telah bertahun-tahun. Bahasa Yunani tetap menjadi bahasa Empayar Byzantine, tetapi perpindahan Slavs menambah bahasa Slavik ke Eropah Timur.

  Survival Byzantine

  Ketika Eropah Barat menyaksikan pembentukan kerajaan-kerajaan baru, Empayar Rom Timur tetap utuh dan mengalami kebangkitan ekonomi yang berlangsung pada awal abad ke-7. Terdapat sedikit pencerobohan bahagian timur empayar; kebanyakan berlaku di Balkan. Perdamaian dengan Empayar Sasanian, musuh tradisional Roma, berlangsung sepanjang abad ke-5. Empayar Timur ditandai dengan hubungan yang lebih dekat antara negara politik dan Gereja Kristian, dengan perkara-perkara doktrin yang menganggap penting dalam politik Timur yang mereka tidak mempunyai di Eropah Barat. Perkembangan undang-undang termasuk kodifikasi undang-undang Rom; usaha pertama-Codex Theodosianus-telah selesai pada tahun 438. Di bawah Kaisar Justinian (rajah 527-565), satu lagi kompilasi telah dilakukan-Corpus Juris Civilis. Justinian juga menyelia pembinaan Hagia Sophia di Constantinople dan penaklukan Afrika Utara dari Vandals dan Itali dari Ostrogoths, di bawah Belisarius (565). Penaklukan Itali tidak lengkap, sebagai wabak maut dalam 542 menyebabkan pemerintahan Justinian yang lain menumpukan pada langkah-langkah pertahanan daripada penaklukan yang lebih jauh.

  Pada kematian Kaisar, Byzantine mengawal kebanyakan dari Itali, Afrika Utara, dan sebuah pijakan kecil di Sepanyol selatan. Pengembalian semula Justinian telah dikritik oleh ahli sejarah untuk mengatasi ketegangannya dan menetapkan pentas untuk penaklukan orang Islam awal, tetapi banyak kesukaran yang dihadapi oleh pengganti Justinian adalah bukan sahaja untuk cukai yang terlalu banyak untuk membayar peperangannya tetapi kepada sifat dasarnya orang awam kekaisaran, yang menjadikan pasukan tentera semakin sukar.

  Di Empayar Timur penyusutan lambat Balkan oleh Slavs menambah kesukaran untuk pengganti Justinian. Ia bermula secara beransur-ansur, tetapi pada akhir 540 suku Slavic berada di Thrace dan Illyrium, dan telah mengalahkan tentera empayar berhampiran Adrianople pada tahun 551. Pada tahun 560-an, Avar mula berkembang dari pangkalan mereka di tebing utara Danube; menjelang akhir abad ke-6, mereka adalah kuasa dominan di Eropah Tengah dan secara rutin dapat memaksa maharaja timur untuk memberi penghormatan. Mereka kekal kuat sehingga 796.

  Masalah tambahan untuk menghadapi kekaisaran adalah hasil penglibatan Maharaja Maurice (rajah 582-602) dalam politik Parsi ketika dia campur tangan dalam pertikaian berturut-turut. Ini menyebabkan tempoh perdamaian, tetapi apabila Maurice digulingkan, orang Persia menyerang dan semasa pemerintahan Maharaja Heraclius (rajah 610-641) menguasai sebahagian besar empayar, termasuk Mesir, Syria, dan Anatolia sehingga serangan balik Heraclius berjaya. Pada tahun 628 kerajaan memperoleh perjanjian damai dan memulihkan semua wilayahnya yang hilang.

  Masyarakat barat

  Di Eropah Barat, beberapa keluarga elit Romawi yang lebih tua mati sementara yang lain lebih terlibat dengan gereja daripada urusan sekular. Nilai-nilai yang dilampirkan kepada biasiswa Latin dan pendidikan kebanyakannya hilang, dan manakala literasi tetap penting, ia menjadi kemahiran praktikal dan bukannya tanda status elit. Pada abad ke-4, Jerome (tahun 420) bermimpi bahawa Tuhan menegurnya kerana menghabiskan lebih banyak masa membaca Cicero daripada Alkitab. Menjelang abad ke-6, Gregory of Tours (ms 594) mempunyai mimpi yang sama, tetapi bukannya menjadi chastised untuk membaca Cicero, dia telah dituduh untuk mempelajari cara tersendiri. Menjelang akhir abad ke-6, cara utama arahan agama di Gereja telah menjadi musik dan seni daripada buku. Kebanyakan usaha intelektual menuju ke arah meniru biasiswa klasik, tetapi beberapa karya asal dicipta, bersama-sama dengan komposisi oral yang hilang sekarang. Tulisan Sidonius Apollinaris (489), Cassiodorus (dk 585), dan Boethius (dc 525) adalah tipikal dari zaman.

  Perubahan juga berlaku di kalangan orang awam, kerana budaya aristokrat memfokuskan pada pesta-pesta besar yang diadakan di dalam dewan dan bukannya pada kegiatan sastera. Pakaian untuk golongan elit itu kaya dengan hiasan permata dan emas. Tuan-tuan dan raja-raja menyokong rombongan pejuang yang membentuk tulang belakang tentera. Hubungan keluarga dalam golongan elit adalah penting, seperti kebaikan kesetiaan, keberanian, dan kehormatan. Hubungan ini membawa kepada kelaziman perseteruan di masyarakat bangsawan, contohnya termasuk yang berkaitan dengan Gregory Tours yang berlangsung di Merovingian Gaul. Kebanyakan persengketaan seolah-olah telah berakhir dengan cepat dengan pembayaran sejenis pampasan. Wanita mengambil bahagian dalam masyarakat bangsawan terutamanya dalam peranan mereka sebagai isteri dan ibu lelaki, dengan peranan ibu seorang penguasa yang sangat menonjol di Merovingian Gaul. Dalam masyarakat Anglo-Saxon kekurangan banyak penguasa kanak-kanak bermakna peranan yang lebih rendah untuk wanita sebagai ibu ratu, tetapi ini dikompensasikan dengan peningkatan peranan yang dimainkan oleh abbesses biara. Hanya di Itali ia kelihatan bahawa wanita selalu dipertimbangkan di bawah perlindungan dan kawalan seorang saudara laki-laki.

  Masyarakat petani kurang terdokumentasikan daripada bangsawan. Kebanyakan maklumat yang boleh didapati untuk ahli sejarah berasal daripada arkeologi; beberapa rekod bertulis terperinci mendokumenkan kehidupan petani kekal dari sebelum abad ke-9. Kebanyakan perihal kelas rendah berasal daripada kod undang-undang atau penulis dari kelas atas. Corak tanah di Barat tidak seragam; sesetengah kawasan telah banyak berpecah-pecah corak tanah, tetapi di kawasan-kawasan lain kawasan blok besar adalah norma. Perbezaan ini dibenarkan untuk pelbagai kaum petani, sebahagiannya dikuasai oleh pemilik tanah bangsawan dan yang lain yang mempunyai banyak otonomi. Penyelesaian tanah juga sangat bervariasi. Beberapa petani tinggal di penempatan besar yang berjumlah sebanyak 700 penduduk. Lain-lain hidup dalam kumpulan kecil dari beberapa keluarga dan yang lain masih hidup di ladang-ladang terpencil yang tersebar di pedalaman. Terdapat juga kawasan-kawasan di mana coraknya adalah gabungan dua atau lebih sistem tersebut. Tidak seperti pada zaman Rom lewat, tidak ada rehat yang nyata antara status undang-undang petani percuma dan bangsawan, dan mungkin keluarga petani bebas untuk bangkit menjadi bangsawan selama beberapa generasi melalui perkhidmatan ketenteraan kepada tuan yang berkuasa.

  Kehidupan dan budaya bandar Rom berubah banyak pada awal Abad Pertengahan. Walaupun bandar-bandar Itali tetap didiami, mereka berkontur dengan ketara. Sebagai contoh, Rom menguncup dari populasi beratus ribu hingga sekitar 30,000 menjelang akhir abad ke-6. Kuil Rom telah diubah menjadi gereja Kristian dan tembok kota masih digunakan. Di Eropah Utara, bandar-bandar juga menyusut, sementara monumen sivik dan bangunan awam lain diserbu untuk bahan binaan. Penubuhan kerajaan-kerajaan baru sering bermakna pertumbuhan bagi bandar-bandar yang dipilih sebagai ibu kota. Walaupun terdapat komuniti Yahudi di banyak bandar Rom, Yahudi mengalami tempoh penganiayaan setelah penukaran kerajaan ke Kristian. Secara rasmi mereka diterima, jika tertakluk kepada usaha penukaran, dan kadang-kadang juga digalakkan untuk menetap di kawasan baru.

  Kebangkitan Islam

  Kepercayaan agama di Empayar Timur dan Iran berada pada fluks pada akhir abad keenam dan awal abad ketujuh. Judaisme adalah agama yang aktif, dan sekurang-kurangnya seorang pemimpin politik Arab memeluknya. Kekristianan mempunyai misi aktif yang bersaing dengan Zoroastrianisme Persia dalam mencari penukar, terutamanya di kalangan penduduk Semenanjung Arab. Semua helai ini datang bersama dengan kemunculan Islam di Arabia semasa zaman Muhammad (632). Selepas kematiannya, pasukan Islam menakluki banyak Empayar Timur dan Persia, bermula dengan Syria pada 634-635 dan mencapai Mesir pada 640-641, Persia antara 637 dan 642, Afrika Utara pada abad ketujuh kemudian, dan Semenanjung Iberia pada tahun 711 Dengan 714, pasukan Islam menguasai sebahagian besar semenanjung di kawasan yang mereka panggil Al-Andalus.

  Penaklukan Islam mencapai puncaknya pada pertengahan abad kelapan. Kekalahan pasukan Islam di Battle of Tours pada tahun 732 membawa kepada pengambilan semula Perancis selatan oleh Franks, tetapi alasan utamanya untuk menghentikan pertumbuhan Islam di Eropah adalah penggulingan Khalifah Umayyah dan penggantiannya oleh Khalifah Abbasiyah. Abbasid memindahkan modal mereka ke Baghdad dan lebih peduli dengan Timur Tengah daripada Eropah, kehilangan kawalan bahagian-bahagian tanah Islam. Keturunan Umayyah mengambil alih Semenanjung Iberia, Aghlabids menguasai Afrika Utara, dan Tulunids menjadi raja Mesir. Pada pertengahan abad ke-8, corak perdagangan baru muncul di Mediterranean; perdagangan antara Franks dan Arab menggantikan ekonomi Rom lama. Franks didagangkan kayu, bulu, pedang dan hamba sebagai balasan untuk sutera dan kain lain, rempah, dan logam berharga dari orang Arab.

  Perdagangan dan ekonomi

  Perpindahan dan pencerobohan abad ke-4 dan ke-5 mengganggu rangkaian perdagangan di sekitar Mediterranean. Barang-barang Afrika berhenti diimport ke Eropah, pertama menghilang dari pedalaman dan pada abad ke-7 hanya terdapat di beberapa kota seperti Roma atau Naples. Menjelang akhir abad ke-7, di bawah kesan penaklukan orang Islam, produk Afrika tidak lagi dijumpai di Eropah Barat. Penggantian barang dari perdagangan jarak jauh dengan produk tempatan adalah trend di seluruh tanah Rom lama yang terjadi pada Zaman Pertengahan Awal. Ini khusus ditandai di tanah-tanah yang tidak terletak di Mediterranean, seperti utara Gaul atau Britain. Barang bukan tempatan yang terdapat dalam rekod arkeologi biasanya barang-barang mewah. Di bahagian utara Eropah, bukan sahaja rangkaian perdagangan tempatan, tetapi barangan yang dibawa adalah mudah, dengan sedikit tembikar atau produk kompleks lain. Sekitar Mediterranean, tembikar tetap lazim dan nampaknya telah didagangkan melalui rangkaian jarak sederhana, bukan hanya dihasilkan secara tempatan.

  Banyak negara Jerman di barat semuanya mempunyai koin yang meniru bentuk Roman dan Byzantine yang sedia ada. Emas terus dicetak sehingga akhir abad ke-7, apabila ia diganti dengan duit syiling perak. Koin perak asas Frankish adalah denarius atau denier, sedangkan versi Anglo-Saxon dipanggil satu sen. Dari kawasan ini, denier atau sen menyebar ke seluruh Eropah selama berabad-abad dari 700 hingga 1000. Tembaga atau syiling gangsa tidak dilanda, atau emas kecuali di Eropah Selatan. Tiada duit syiling perak dalam pelbagai unit dicetak.

  Gereja dan monastik

  Kekristianan adalah faktor pemersatu utama antara Eropah Timur dan Barat sebelum penaklukan Arab, tetapi penaklukan Afrika Utara memasuki hubungan maritim di antara kawasan tersebut. Semakin banyak Gereja Byzantine berbeza dalam bahasa, amalan, dan liturgi dari Gereja Barat. Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani dan bukan Latin Barat. Perbezaan teologi dan politik muncul, dan isu-isu abad ke-8 dan awal abad pertengahan seperti ikonoklasma, perkahwinan ulama, dan kawalan kerajaan Jemaat semakin melebar sehingga perbezaan budaya dan agama lebih besar daripada persamaan. Pecah rasmi, yang dikenali sebagai Schism Timur-Barat, datang pada tahun 1054, ketika kepausan dan patriarki Konstantinopel bertempur atas supremasi kepausan dan mengucilkan satu sama lain, yang menyebabkan pembagian Kekristenan menjadi dua Jemaat-cawangan Barat menjadi Rom Gereja Katolik dan cawangan Timur Gereja Ortodoks Timur.

  Struktur gereja Empayar Rom terselamatkan pergerakan dan pencerobohan di barat kebanyakannya utuh, tetapi kepausan tidak dipandang sedikit, dan beberapa uskup Barat memandang ke uskup Roma untuk kepemimpinan agama atau politik. Kebanyakan paus sebelum 750 lebih peduli dengan urusan Byzantine dan kontroversi teologi Timur. Daftar, atau salinan yang diarsipkan dari surat, Paus Gregory the Great (Paus 590-604) terselamat, dan lebih daripada 850 surat, kebanyakannya terlibat dalam urusan di Itali atau Constantinople. Satu-satunya bahagian dari Eropah Barat yang mana pengaruh kepausan adalah Britain, di mana Gregory telah menghantar misi Gregorian pada tahun 597 untuk menukar Anglo-Saxon kepada Kekristianan. Para mubaligh Ireland paling aktif di Eropah Barat antara abad ke-5 dan abad ke-7, pergi ke England dan Scotland dan kemudian ke benua. Di bawah sami-sami seperti Columba (d. 597) dan Columbanus (d 615), mereka mendirikan biara, diajar dalam bahasa Latin dan Yunani, dan menulis karya-karya sekular

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1