Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Gróf kutyaszorítóban
Unavailable
Gróf kutyaszorítóban
Unavailable
Gróf kutyaszorítóban
Ebook140 pages2 hours

Gróf kutyaszorítóban

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Majd felrobban dühében Alasdair McBride, Duncairn tizenhatodik grófja. Ha meg akarja tartani az örökségét, nincs más választása, mint feleségül venni megboldogult nagyanyja házvezetőnőjét, és egy évig egy fedél alatt élni vele a család skóciai kastélyában. Alasdair lenézi a lányt, aki ráadásul élete legnagyobb tévedésére emlékezteti, de Jeanie sincs elragadtatva, hogy grófné lett belőle…

LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634484967
Unavailable
Gróf kutyaszorítóban

Related to Gróf kutyaszorítóban

Titles in the series (13)

View More

Reviews for Gróf kutyaszorítóban

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

6 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words