Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası
İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası
İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası
Audiobook23 hours

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası

Written by Robert Greene

Narrated by Burak Pulat

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

New York Times çok satan!
“İktidar. Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası”, iktidar hakkında yazılmış en ahlaksız, en skandal, en alaycı ve en gerçekçi kitaptır. Robert Greene, medeniyetlerin, devletlerin ve liderlerinin binlerce yıllık tarihsel deneyimlerini inceleyip, Çinli general Sun Tzu ve filozof Machiavelli’den Napolyon Bonaparte ve Henry Kissinger’a kadar zamanlarının en önde gelen figürleri tarafından kullanılan ebedi 48 güç yasasını belirledi.
Kitapta yazar size güç kavramını ve özelliklerini tanıtıyor ve onu nasıl elde edeceğiniz ve insanları nasıl ustalıkla yöneteceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunuyor. İlk bakışta “İktidar. Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası” kitabı aldatıcılar için bir kılavuz ve bir sinizm ders kitabı olarak algılanabilir. Ancak gerçekte durum o kadar da açık değil. Greene, iktidar oyunu kaçınılmazsa, beceriksiz amatör olmaktansa sanatçı olmanın daha iyi olduğuna inanıyor.
Bu kitabın yardımıyla şunları öğreneceksiniz:
• Liderlerin eylemlerinin ve yaptıklarının arkasında ne olduğunu nasıl anlarsınız;
• Yalanlara ve manipülasyona nasıl direnirsiniz;
• Duygularınızı yönetmeyi nasıl öğrenirsiniz;
• İnsanların art niyetlerini anlama becerisini nasıl geliştirirsiniz;
• İktidara giden yolu nasıl bulursunuz.
Kitap, gücü elde etmek için yasaların kullanılmasına ilişkin birçok tarihi örnek içermektedir. Güç yasalarını takip etmek ya da etmemek sizin seçiminizdir. Ancak bu yasaların sizin için doğru olmadığını düşünseniz bile, bu kitap başkalarının eylemlerindeki manipülasyon, baştan çıkarma ve sinsi hileleri fark etmenize yardımcı olacaktır.
Robert Greene’in “İktidar. Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası” sesli kitabını dinleyin ve başarılı insanların hangi kurallara göre oynadığını öğrenin!
Original title: The 48 Laws of Power
Production credits: © 1998 Joost Elffers ve Robert Greene. (P) 2024 ABP Yayınevi
LanguageTürkçe
PublisherABP Yaynevi
Release dateApr 10, 2024
ISBN9781628619522
İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası
Author

Robert Greene

Robert Greene is the author of three bestselling books: The 48 Laws of Power, The Art of Seduction, and The 33 Strategies of War. He attended U.C. Berkeley and the University of Wisconsin at Madison, where he received a degree in classical studies. He has worked in New York as an editor and writer at several magazines, including Esquire, and in Hollywood as a story developer and writer. Greene has lived in London, Paris, and Barcelona; he speaks several languages and has worked as a translator. He currently lives in Los Angeles.

Related authors

Related to İktidar

Related audiobooks

Related categories

Reviews for İktidar

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words