Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hiszpański dla początkujących A1-A2
Hiszpański dla początkujących A1-A2
Hiszpański dla początkujących A1-A2
Audiobook (abridged)21 hours

Hiszpański dla początkujących A1-A2

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Dziękujemy za zainteresowanie kursem audio Hiszpański dla początkujących A1-A2. Kurs przeznaczony jest dla osób całkowicie i fałszywie początkujących, więc jeśli uczysz się hiszpańskiego od jakiegoś czasu i chcesz podszlifować podstawy, to jest to kurs dla Ciebie. Kurs oparty jest na nauce kontekstowej, co oznacza, że poznasz nie tylko słówka, ale także zdania, w których możesz ich użyć. W tym kursie znajdziesz łącznie 2500 słówek i zdań ćwiczeniowych. Poszczególne lekcje podzielone są tematycznie, każda zawiera inną liczbę słów i zdań. Poziom A1, A2 to poziom początkujący, więc większość miejsca poświęcona jest tematom takim jak podstawy, podróże, wypoczynek, rodzina, których słownictwo i utrwalone zwroty pomogą Ci w uzyskaniu podstawowej wiedzy na temat podróży i ogólnej komunikacji z osobami włoskojęzycznymi.. Jaki jest najlepszy sposób pracy z kursem? Wybierz lekcję, od której chcesz zacząć. Każda lekcja zawiera sześć ścieżek dźwiękowych. Najpierw, w każdej lekcji, zapoznaj się z samym słownictwem (ścieżki 1 i 2). Aby lepiej zapamiętać dane słowo, wysłuchasz go dwukrotnie. Następnie masz słowo ze słownictwa, po którym następuje przykładowe zdanie, ponownie w obu opcjach tłumaczenia (ścieżka 3 i 4). Następnie przechodzisz do pełnych zdań (ścieżki 5 i 6). W ścieżce 5 usłyszysz zdanie w języku hiszpańskim ponownie dwukrotnie. Uda Ci się osiągnąć cel kursu, gdy opanujesz tłumaczenie zdań z języka polskiego na hiszpański (lekcja 6) w luce czasowej przed tłumaczeniem na hiszpański. Same słowa pomogą Ci tylko w zrozumieniu znaczenia, ale używanie opanowanych pełnych zdań pomoże Ci porozumieć się znacznie lepiej. Kurz ten ma do dyspozycii skrypty, które możesz pobrać za darmo i które znacznie usprawnia Twoja twoją pracę z kursem. W skryptach znajdziesz przewodnik po nauce z przydatnymi wskazówkami, jak uczynić naukę bardziej efektywną, plan nauki, aby zapisać swoje postępy, listę ścieżek do słuchania (na wypadek, gdybyś czegoś nie rozumiał) oraz dwustronne fiszki (flashcards), dzięki którym możesz uczyć się i przeglądać je nawet wtedy, gdy nie możesz słuchać mp3. Dla tych, którzy lubią się sprawdzać, w każdej lekcji znajduje się test tłumaczeniowy z kluczem zawierającym poprawne odpowiedzi. Lekcja 01_Mieszkanie Lekcja 02_Podróże Lekcja 03_Czas Lekcja 04_Liczby Lekcja 05_Hotel_Restauracja Lekcja 06_Jedzenie Lekcja 07_Komunikacja_01 Lekcja 08_Komunikacja_02 Lekcja 09_Miasto Lekcja 10_Zakupy Lekcja 11_Pozdrowienia Lekcja 12_Praca_01 Lekcja 13_Praca_02 Lekcja 14_Przyroda Lekcja 15_Rodzina Lekcja 16_Społeczeństwo Lekcja 17_Właściwości Lekcja 18_Czas wolny Lekcja 19_Podstawy
LanguageJęzyk polski
Release dateDec 17, 2023
ISBN9788088625612
Hiszpański dla początkujących A1-A2

More audiobooks from Pedro García Guiaro

Related to Hiszpański dla początkujących A1-A2

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Hiszpański dla początkujących A1-A2

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words