Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De commune - erotisch verhaal
De commune - erotisch verhaal
De commune - erotisch verhaal
Audiobook28 minutes

De commune - erotisch verhaal

Written by B. J. Hermansson

Narrated by Relinde de Graaff

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

`En hij weet dat ze dat het lekkerst vindt. Dus het enige wat ze hoeft te doen, is in de douchecabine stappen, tegen de muur leunen en het water uit de kraan laten stromen. Woorden zijn nu overbodig. En hij gaat, inderdaad, op zijn hurken voor haar zitten en brengt een vastberaden tong naar haar vagina.In de commune zijn geen regels. Niets is van iemand anders. Niemand heeft het alleenrecht. Iedereen mag. Ook als sommigen zelfs getrouwd zijn, zal alles eerlijk gedeeld worden. Zij kan met hem zoenen. Hij kan met haar zijn. En zij en zij kunnen elkaar bevredigen. En hij en hij en hij kunnen dat ook doen. Iedereen houdt van zowel de regels die er niet zijn en van de mensen met wie ze hun leven delen.De commune is een erotische novelle die zich speelt aan de rand van Berlijn, Duitsland. Het gaat over grenzeloosheid, gemeenschap en open seksuele relaties.B.J. Hermansson laat zijn novellen bekwaam zweven tussen het snelle, het rechttoe, rechtaan en het poëtische. Tegelijkertijd inspireert de onderliggende toon van de teksten de lezer onze gevestigde voorstellingen te overdenken en in twijfel te trekken. Vaak wat betreft normen en seksualiteit.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateSep 2, 2019
ISBN9788726157024
De commune - erotisch verhaal

More audiobooks from B. J. Hermansson

Related authors

Related to De commune - erotisch verhaal

Related audiobooks

Related articles

Reviews for De commune - erotisch verhaal

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words