Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sekstetten
Sekstetten
Sekstetten
Audiobook19 hours

Sekstetten

Written by Anne Marie Løn

Narrated by Henrik Koefoed

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I 1924 bliver seks ledende kasserere og kasseassistenter suspenderet fra deres stillinger på Det Kongelige Assistenshus i København, mistænkt for mange års bedrageri mod statskassen, og dét af en art og i et omfang, som aldrig tidligere er set i kongeriget. Bedragerne, der kaldte sig ”Sekstetten”, arresteres og sigtes. Byen koger af harme og blodtørst over bedragernes ”ran mod småkårsfolk.” følger de seks mænd og deres familier i det limbo, de befinder sig i fra suspensionen og frem til dommene. Sekstetten er et farverigt og overbevisende tidsbillede fra 1920’ernes København og en spændende historie med nuancerede problemstillinger og persontegninger.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateJul 15, 2011
ISBN9788702120318
Sekstetten

Related to Sekstetten

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Sekstetten

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words