Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sömnljud:: Vågor mot klippor
Sömnljud:: Vågor mot klippor
Sömnljud:: Vågor mot klippor
Audiobook1 hour

Sömnljud:: Vågor mot klippor

Written by Somna Tryggt

Narrated by Somna Tryggt

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

SÖMNLJUD | VÅGOR MOT KLIPPOR

Somna tryggt och stilla till ett avslappnande ljudlandskap. Denna bok innehåller en timme av ljudet från vågor som slår mot klippor. Ljudlandskapet har en avslappnande effekt som vaggar dig långsamt och metodiskt till sömns.

-

'Somna Tryggt' är en serie behagliga och varierande ljudlandskap som du kan lyssna till när du vill slappna av eller behöver somna.  

LanguageSvenska
PublisherSomna Tryggt
Release dateJan 17, 2023
ISBN9798368927763
Sömnljud:: Vågor mot klippor

More audiobooks from Somna Tryggt

Related to Sömnljud:

Related audiobooks