Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doar trăiri. Versuri
Doar trăiri. Versuri
Doar trăiri. Versuri
Audiobook1 hour

Doar trăiri. Versuri

Written by Adrian Moroșan

Narrated by Adrian Moroșan

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

About this audiobook

Poezii pentru toți despre sentimente de dragoste, ură, tristețe, vulnerabilitate, patriotism și multe altele. Cel puțin câteva dintre aceste poezii vă vor aminti de emoțiile pe care le-ați simțit cel puțin o dată în viață. Acest volum combină poezii scrise într-un stil clasic cu poezii scrise în stil contemporan și se referă la sentimentele care îi fac pe oameni să gândească într-un anume fel.

LanguageRomână
Release dateJun 26, 2019
ISBN9781987179668

Related to Doar trăiri. Versuri

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Doar trăiri. Versuri

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words