Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ecuația lui Dumnezeu: În căutarea unei teorii a tuturor lucrurilor
Ecuația lui Dumnezeu: În căutarea unei teorii a tuturor lucrurilor
Ecuația lui Dumnezeu: În căutarea unei teorii a tuturor lucrurilor
Audiobook6 hours

Ecuația lui Dumnezeu: În căutarea unei teorii a tuturor lucrurilor

Written by Michio Kaku

Narrated by Vlad Rădescu

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

About this audiobook

Când a descoperit legea gravitației, Newton a unificat regulile care guvernează cerurile și Pământul; de-atunci, fizicienii au tot așezat noi forțe în teorii tot mai cuprinzătoare. Însă provocarea supremă este realizarea unei sinteze monumentale a teoriei relativității și teoriei cuantice. Ar fi realizarea de căpătâi a științei, o fuziune profundă a tuturor forțelor naturii într-o singură ecuație minunată, care să descifreze cele mai profunde mistere ale științei: Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Ce se află de cealaltă parte a unei găuri negre? Există alte universuri și dimensiuni? Este posibilă călătoria în timp? De ce ne aflăm aici? Înconjurată de controverse aprinse, miza este nici mai mult, nici mai puțin decât concepția noastră despre univers.

„Fascinant (…) Măiestria lui Kaku de a transpune concepte complexe într-un limbaj accesibil transformă cartea într-o revelație intelectuală." – Publishers Weekly

„Dacă există cineva care să poată descâlci matematica și fizica ezoterice ale teoriei corzilor, acela este Kaku. Și exact asta și face în această cărticică minunată: explică în termeni simpli și clari progresele conceptuale, fundăturile și întrebările rămase fără răspuns în căutarea unei mari teorii unificate a tuturor lucrurilor." – Wallstreet Journal

LanguageRomână
Release dateJun 21, 2022
ISBN9786064013774

Related to Ecuația lui Dumnezeu

Related audiobooks

Reviews for Ecuația lui Dumnezeu

Rating: 4.722222222222222 out of 5 stars
4.5/5

18 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words