Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Batalla Sagnant
Batalla Sagnant
Batalla Sagnant
Ebook71 pages51 minutes

Batalla Sagnant

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Una batalla fenomenal. Mutants i monstres s'enfronten a la recerca dels seus objectius. Què passaria? El món corria un gran perill. Va caldre molta sort i molt talent per somiar amb dies millors. El nord-est estava dominat per les forces del mal que insistien a resistir. Creu sempre en el que estàs lluitant. Aquesta és la sisena part de la trobada entre dos mons.

LanguageCatalà
Release dateMay 25, 2024
ISBN9798224615506
Batalla Sagnant

Related to Batalla Sagnant

Related ebooks

Related categories

Reviews for Batalla Sagnant

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Batalla Sagnant - Aldivan Torres

  2.76-Vigilants de nou en acció

  Tornant a la qüestió de les batalles entre els dos bàndols, cada instant els dos grups eren més forts en el desenvolupament dels poders de la seva integral. Mentre que el bàndol malvat tenia un amulet del pentàgon com a arma, els bons entrenaven amb les seves cadenes de crucifix mundà.

  Sabent que estaves superat en nombre, Àngel, només pretenies una nova acció quan estaves segur d'una bona resposta dels teus comandants. Això va passar un mes després de l'última baralla. Se li va convocar una reunió precipitada amb la resta de membres del grup de vigilants per actuar al lloc habitual.

  El dia, l'horari i el lloc, tothom va aparèixer realment els que vivien lluny. Suaument, van ser contestats per l'amfitrió a la porta i els van reenviar a un lloc reservat a l'interior de la casa. Amb tothom ben assentat, les sortides es van tancar amb clau i immediatament es va iniciar la reunió.

  Àngel, com a cap, va ser el primer a prendre la paraula:

  "Bé, estimats companys, us he trucat aquí perquè hem de resoldre l'assumpte de la invasió terrestre per part del coronel. Els propietaris no poden estar a mercè d'aquest corrupte.

  "Hi estic d'acord. Però, com podem superar la barrera de l'adversari? (VÍCTOR)

  "La resposta està dins vostre. Us vaig donar a cadascun de vosaltres el símbol més poderós de l'univers ajudat per ell, en una força conjunta, podem tornar a triomfar. (Àngel)

  "D'acord. I els riscos? (Penélope)

  "Sempre hi haurà la meva cara. Però crec en el teu potencial. (Ho vaig dir amb confiança Àngel)

  «Estic amb tu, mestre. Estic segur que el meu amor, siguis on siguis, aprovaria la meva actitud. (Marcela)

  «Gràcies, Marcela. Podeu estar segurs que la sang de Roman no va ser en va. (Àngel)

  "Llavors, a què esperem? Vinga (Rafael)

  "Sí. Aquesta vegada anem a la màxima potència. Tothom està pujant. Posa't les mascaretes i surt com més aviat millor! (Àngel ordenat)

  "Amb mi. Un per a tots i un per a tots! (VÍCTOR)

  Tothom s'hi va acostar, es van agafar de la mà i van repetir la frase de Víctor al cor. Després de separar-se, van agafar les mascaretes i van resoldre els últims detalls abans de marxar. Amb tot a punt, finalment van abandonar la seu i es van dirigir al lloc principal del conflicte. Endavant, vigilants, estem amb tu!

  Tan bon punt van arribar, es van girar perquè ningú s'adonés de la seva presència. Només se'ls va detectar quan estaven molt a prop dels seus oponents, i va ser en aquest moment quan va començar una nova ambaixada.

  Aquest va ser tot contra tothom, a l'atzar. Com que ja estaven en les seves tècniques ben desenvolupades, la disputa va ser igual a igual, amb efectes sorprenents. Durant 30 minuts, no hi va haver cap mort. Només hi va haver alguns ferits lleus.

  Com que res no va decidir, cadascun va començar a utilitzar la seva còpia de seguretat i la seva força mística. En aquesta última part, els vigilants van aprofitar la força i la fe. Amb això, els rivals anaven caient un per un. Completament vençuts, van demanar clemència, i van ser expulsats de l'escena.

  Els terrenys llavors ocupats van ser alliberats per a l'ús dels legítims. Després de rebre les gràcies, van iniciar el retorn al lloc d'origen. Tan a prop com estava, van arribar ràpidament. Van donar la bona notícia al mestre, van celebrar l'assoliment i van fer el pla per als propers passos del grup.

  Al final, van ser alliberats perquè cadascú havia de fer la seva feina. Una altra victòria definitiva en aquesta dura batalla! Seguiu així.

  2.77-Els secrets de la levitació

  Emocionats per una victòria més del seu grup, Víctor, i la seva dona han tornat a les seves activitats rutinàries. Entre la feina, les activitats socials, el lleure i el treball en equip van omplir el seu temps fins a l'arribada del diumenge. Aquest moment quan es va completar aproximadament un mes de l'última reunió de curanderos.

  Ple de voluntat i disposició, el deixeble va partir immediatament per trobar-se amb el mestre després d'haver resolt alguns detalls pertinents. Aquí en 15 minuts de caminada ràpida, passant per vegetació i relleu que abans es coneixia, el mateix ha arribat finalment a l'humil cascavell del curandero.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1