Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.
De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.
De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.
Ebook25 pages15 minutes

De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Geloof je in hetgeen je niet kunt zien?
Vertrouw je op de signalen van je huid?

Dat zijn allemaal existentiële vragen die je jezelf misschien hebt gesteld.
 En zo niet, dan zou dit een uitstekend moment kunnen zijn om erover na te denken.

 Laten we beginnen met dit waargebeurde verhaal.
 Kom met me mee terwijl ik je meeneem naar 2006, het jaar dat ik een laatstejaarsstudente was die de opleiding Verpleegkunde volgde. Ik
 had geen idee van wat ik zou komen te ervaren tijdens het werken in de nachtploeg bij het ziekenhuis.

 Het zou de manier waarop ik de dingen zie veranderen, voor altijd veranderen.
 Ben je er klaar voor?

LanguageNederlands
Release dateMay 16, 2024
ISBN9798224947652
De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.

Read more from Chantal Agapiti

Related to De Nachtploeg. Een Waargebeurd Kort Verhaal.

Related ebooks