Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Aktiemarknadsstrategier för nybörjare: Vilka handelsstrategier fungerar verkligen?
Unavailable
Aktiemarknadsstrategier för nybörjare: Vilka handelsstrategier fungerar verkligen?
Unavailable
Aktiemarknadsstrategier för nybörjare: Vilka handelsstrategier fungerar verkligen?
Ebook133 pages49 minutes

Aktiemarknadsstrategier för nybörjare: Vilka handelsstrategier fungerar verkligen?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Unavailable in your country

Unavailable in your country

About this ebook

I denna guide vill vi erbjuda nybörjare på aktiemarknaden en tydlig översikt över de olika strategierna på aktiemarknaden. Vårt mål är att visa läsaren av denna bok vilka strategier som är värda att investera tid och ansträngning i och vilka som säkert kan ignoreras. Vi vill att våra läsare ska veta vilka strategier som faktiskt lovar framgång på aktiemarknaden.
När du börjar din resa på aktiemarknaden bör ditt första steg vara att plocka upp den här boken. Här hittar du den vägledning du behöver för att fatta smarta beslut och fokusera på de strategier som verkligen betyder något.
LanguageSvenska
Release dateMay 16, 2024
ISBN9783759717054
Unavailable
Aktiemarknadsstrategier för nybörjare: Vilka handelsstrategier fungerar verkligen?
Author

Tobias Lundberg

Under våra mer än tio år på aktiemarknaden har vi slukat mängder av böcker, deltagit i dyra seminarier och ägnat otaliga timmar åt att testa handelsstrategier. Vi har smärtsamt nog upptäckt att marknaden översvämmas av en mängd strategier, från de seriösa till de helt tvivelaktiga och överprissatta. Först efter att ha läst många böcker, provat strategier och deltagit i seminarier fick vi reda på vad som verkligen fungerar och vad som inte gör det.

Related to Aktiemarknadsstrategier för nybörjare

Related ebooks