Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Barba lui moș Crăciun
Barba lui moș Crăciun
Barba lui moș Crăciun
Ebook244 pages1 hour

Barba lui moș Crăciun

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Despre un Crăciun inedit și super trăsnit, care "stârnește" hohote de râs și te ține cu sufletul la gură, despre un Moș captiv într-o barbă magică falsă care-l imobilizează și-l deposedează de propria magie, făcându-i imposibilă misiunea din noaptea mult așteptată de copii, despre un spiriduș invidios și răzbunător, devenit, în mod necinstit, un Moș Crăciun fals care "bulversează" farmecul sărbătorii prin acțiuni haioase, despre o Crăciuniță hotărâtă să salveze Crăciunul, care pornește pe urmele neadevăratului Moș, despre copii-detectiv, neîncrezători în existența Moșului, copii care-și doresc cadouri imposibile, dincolo de limitele realității. Iată, pe scurt, ce se regăsește în paginile volumului "Barba lui Moș Crăciun".

            O inedită carte, plină de umor și fantezie, despre un Crăciun "altfel", care își "prinde în mreje" micii cititori, cărora li se adresează, încă de la primele pagini.

            Unde s-a mai văzut un Moș Crăciun fără barbă, disperat să-și rezolve, cu orice preț, ciudata situație?

            Din dorința de a-și recăpăta celebra-i înfățișare, Moșul cade în plasa unui spiriduș invidios și răutăcios, care visează de multă vreme sa-i ia locul. Planul îi reușește de minune. În timp ce "tradiționalul" Moș rămâne țintuit într-o barbă super magică din care încearcă, în zadar, să scape, falsul Moș e ferm hotărât să ducă în toată lumea un nou spirit al Crăciunului, unul non-conformist și haios, în care magia pare să nu-și mai găsească locul. Așa că se apucă de dărâmat case, de trimis spiriduși la mall pentru a nu fi deranjat, de păcălit copii și părinți și de alte trăsnăi, imaginația Spiridușului-Moș părând să nu aibă limite. Întâmplării hazlii se succed într-un ritm galopant, tensiunea crește de la un rând la altul; doar "personajele-copii" par, uneori, să mai potolească elanul, pofta de distracție și spiritul aventurier ale falsului Moș, punându-i la grele încercări răbdarea.

            În cele din urmă, cea care restabilește ordinea  și readuce farmecul magicei sărbători de iarnă, după un super-duel cu spiridușul buclucaș, cu pretenții de Moș Crăciun, este Crăciunița. Dacă și Moș Crăciun va fi eliberat din "prizonieratul falsei" bărbi rămâne ca micii cititori să descopere…

LanguageRomână
PublisherLucian Zup
Release dateSep 30, 2023
ISBN9798223892373
Barba lui moș Crăciun
Read preview

Related to Barba lui moș Crăciun

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More

Reviews for Barba lui moș Crăciun

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Barba lui moș Crăciun - Lucian Zup

  Lucian ZUP

  BARBA LUI

  MOȘ CRĂCIUN

  roman ediția a 2-a

  ilustrații de Cătălin TĂBĂCARU

  img zupia nou

  Iași, 2022

  img zupia nou

  Zup Lucian-Ștefan Întreprindere Individuală Iași, str. Spinți nr. 1

  ORICE REPRODUCERE, totală sau parțială, a acestei lucrări, fără acordul scris al autorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legii în vigoare.

  lui M.I.

  „Dar nu, tot nu credea. Deşi cerceta pe toate părţile stafia şi o vedea stând în faţa lui, deşi simţea frigul din ochii ei reci ca moartea, şi, deşi observă chiar şi ţesătura broboadei îndoite şi înfăşurate în jurul capului şi bărbiei, acoperământ pe care nu-l zărise înainte, tot nu-i venea să creadă şi se împo- trivea simţurilor lui.

  ─ Ce mai e şi asta? spuse Scrooge, caustic şi rece ca întotdeauna. Ce vrei de la mine?"

  Charles Dickens, Colind de Crăciun

  .

  -� 

  1.  A dispărut barba

  UITÂNDU-SE ÎN OGLINDĂ după somnul din seara Aju- nului, Moș Crăciun a constatat că nu mai are barbă.

  ─ Unde e frumoasa și stufoasa mea barbă? s-a în- trebat singur, mângâindu-și cu tristețe bărbia pe care până acum câteva ore se lăfăia podoaba datorită căreia îl recunoșteau toți copiii.

  Dar nu era nimeni în jur să-i răspundă.

  A încercat să-și amintească ce făcuse de când nu își mai văzuse barba. La urma urmei, o barbă nu se pierde atât de ușor. Mai ales una atât de mare și stufoasă ca a lui.

  Lucian Zup

  O PIEPTĂNASE FRUMOS, o aranjase, îi tunsese vârfu- rile răzlețe, însă nu avusese vreodată intenția să și-o radă.

  Și nici soția lui, nici spiridușii nu se plânseseră ni- ciodată că i-ar fi deranjat barba, ba chiar i-o lăudaseră de câte ori avuseseră ocazia. Astfel încât era exclusă ipoteza ca cineva dintre cunoscuți să-l fi bărbierit prin somn.

  Fie vorba între noi, mai era o ipoteză la care Moș Crăciun nu voia să se gândească. În ultima vreme, avea obiceiul să uite lucruri. Totuși, să uite chiar așa ceva? Nu e un lucru chiar atât de lipsit de importanță. E drept că unii îi spuneau că ar arăta mai tânăr fără barbă, totuși de aici și până la a pune în aplicare ast-

  fel de gânduri răzlețe mai era cale lungă.

  Atunci cine? Și cum?

  Căci și această parte era un mister. Pielea de pe băr- bia lui nu era străpunsă de acei minusculi țepi care ră- mân în urma unui ras temeinic. Pielea de pe bărbie era ca cea din palmă. Poate doar dacă respectivul folosise un aparat performant, de care Moș Crăciun nu avea habar.

  Atunci ce se întâmplase?

  10

  Barba lui Moș Crăciun

  Dar deocamdată nu avea timp să rezolve misterele, deoarece se apropia ora când trebuia să pornească pe drumul spre împărțirea cadourilor.

  Și apoi, chiar dacă ar fi descoperit făptașul și pro- cedeul folosit de acesta, greu de crezut că ar fi reușit să-și lipească bucățelele din barbă pe care, cu sigu- ranță, le-ar fi cules din cine știe ce coș de gunoi.

  Trebuia să se gândească repede la o soluție!

  Cum nu avea timp să facă aceasta de unul singur, având în vedere urgența situației, și-a zis că mai bine ar apela la alții.

  În primul rând s-a gândit la soția lui, pe care a gă- sit-o la laptop, lucrând la ilustrațiile unei cărți pentru copii și ascultând muzică.

  Nedorind s-o întrerupă din lucru, a început să se plimbe prin încăpere, furișând câte un ochi la monito- rul unde spera să vadă cât mai repede ceva gata. Era sigur că va ieși bine, deja își pregătise laudele și încu- rajările.

  Însă ea îi observase cu coada ochiului intrarea și foiala neliniștită și îi auzise foșnirea nerăbdătoare a pașilor și a hainelor. L-a lăsat totuși câteva momente să se perpelească. Dar nu foarte multe.

  Și-a întors scaunul cu gândul să-i zică:

  11

  Lucian Zup

  ─ Ei, dar ce s-a întâmplat, iubire? Ce te frământă? Dar chipul lui acum prea strălucitor i-a oferit răs- punsurile. Sau, cel puțin, unele din ele. Desigur, acum

  SE NĂȘTEAU ALTE ÎNTREBĂRI, similare cu ale lui.

  ─ Nu am timp să-ți explic totul, scumpa mea, i-a zis Moș Crăciun. De altfel, nici eu nu am explicații pentru ce s-a întâmplat cu barba mea. Și nici vreme de investigații complexe. Vom descifra noi misterul, dar nu acum.

  ─ Și atunci ce e de făcut? Nu poți să te prezinți așa în fața copiilor. Nu te-ar mai recunoaște, poate s-ar speria de tine.

  ─ Deși, fiind noapte, poate totuși...

  ─ Nici să nu te gândești! Trebuie să ai grijă de pres- tigiul tău de moș Crăciun, indiferent dacă e întuneric sau lumină.

  ─ Din acest motiv am venit la tine: să găsim îm- preună o soluție. Măcar una de moment până îmi va crește o nouă barbă la loc.

  ─ Ar putea dura ani.

  ─ Într-adevăr. Ce zici de peruca pe care mama ta și-a uitat-o la noi? Dacă mă ajuți să-i coși un elastic și să o faci să arate ca o barbă...

  ─ Nu. Miroase a colonie veche.

  12

  Barba lui Moș Crăciun

  ─ Nu mai țin

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1