Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ghid psihologic pentru adolescente și tinere: Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii
Ghid psihologic pentru adolescente și tinere: Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii
Ghid psihologic pentru adolescente și tinere: Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii
Ebook381 pages6 hours

Ghid psihologic pentru adolescente și tinere: Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Adolescentele și tinerele se bucură în ziua de azi de o mulțime de libertăți și de opțiuni, dar acestea vin cu prețul unor presiuni enorme și cu efecte dramatice: anxietăți, depresii, autovătămări, tulburări de comportament alimentar etc. Având peste 25 de ani de experiență terapeutică, autoarea le oferă tinerelor fete cele mai bune sfaturi pentru a se raporta la sine cu un plus de compasiune și pentru a face față dificultăților specifice vârstei: prima iubire, prieteniile virtuale și reale, dietele și imaginea corporală, îngrijorările de la școală etc. Deschizând această carte, tinerele cititoare vor putea spune: "În sfârșit, mă înțelege și pe mine cineva!".

Tara Porter, psiholog clinician din 1997, a lucrat mai ales cu fete și adolescente în sistemul public de sănătate mentală din Londra și este profesor asociat la University College London.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 21, 2023
ISBN9786064020499
Ghid psihologic pentru adolescente și tinere: Tot ce dorești să știi despre emoții și corp, școală și prietenii
Read preview

Related to Ghid psihologic pentru adolescente și tinere

Related ebooks

Books Recommended For You