Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Disciplină cu suflet: Părintele – guvernator, grădinar și ghid
Disciplină cu suflet: Părintele – guvernator, grădinar și ghid
Disciplină cu suflet: Părintele – guvernator, grădinar și ghid
Ebook401 pages5 hours

Disciplină cu suflet: Părintele – guvernator, grădinar și ghid

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Nu există copii "obraznici" sau "îndărătnici", ci doar copii care se simt pierduți și care au nevoie de ghidarea părinților, susține celebrul expert în parenting Kim John Payne. Plecând de la această premisă, cartea oferă părinților un plan intuitiv pentru a stabili, cu iubire și tact, limitele de care copiii au nevoie pentru a se simți iubiți și în siguranță. Cartea urmează pașii de dezvoltare ai copiilor, propunând trei roluri parentale corespunzătoare: Guvernatorul (care stabilește limite și ia decizii pentru copiii mici), Grădinarul (care își ascultă și își însoțește preadolescentul) și Ghidul (care îl sprijină pe adolescent să intre cu dreptul în lumea adulților).

Kim John Payne, specializat în științele educației, este consilier școlar și de familie, cu o bogată expertiză în probleme de parenting. Editura Trei a tradus bestsellerul său Mai puțin e mai bine. Cum ușurezi viața copiilor (2017)
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateSep 21, 2023
ISBN9786064020093
Disciplină cu suflet: Părintele – guvernator, grădinar și ghid
Read preview

Related to Disciplină cu suflet

Related ebooks

Books Recommended For You