Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nu mă poți răni
Nu mă poți răni
Nu mă poți răni
Ebook393 pages9 hours

Nu mă poți răni

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pentru David Goggins, copilăria a fost un coşmar – sărăcia, prejudecata şi abuzul fizic i-au colorat zilele şi i-au bântuit nopţile. Prin autodisciplină, duritate mentală şi mult efort, Goggins s-a transformat dintr-un tânăr supraponderal şi depresiv, fără nici un viitor, într-o emblemă a forţelor armate americane şi unul dintre cei mai buni atleţi de anduranţă din lume. Este singurul bărbat din istorie care a finalizat instrucţia pentru puşcaşi marini, pentru Army Ranger School şi Air Force Tactical Air Controller, stabilind recorduri în numeroase evenimente de anduranţă, ceea ce a inspirat revista Outside să-l numească „Cel mai în formă om din America“.
LanguageRomână
Release dateMay 15, 2023
ISBN9786303191058
Nu mă poți răni

Related to Nu mă poți răni

Related ebooks

Personal Growth For You