Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Forex Pentru Începători: Psihologia Tranzacționării: Tactica Fără Panică
Forex Pentru Începători: Psihologia Tranzacționării: Tactica Fără Panică
Forex Pentru Începători: Psihologia Tranzacționării: Tactica Fără Panică
Ebook77 pages1 hour

Forex Pentru Începători: Psihologia Tranzacționării: Tactica Fără Panică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea detaliază cum să faceți bani tranzacționând perechi de valută.

Forex Pentru Îîncepători explică modul în care oricine poate face bani tranzacționând valută. Detaliază obstacolele în tranzacționare, modalități de a le depăși și utilizarea strategiei potrivite pentru a face tranzacții profitabile chiar și în perioade dificile.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateAug 22, 2023
ISBN9788835455356
Forex Pentru Începători: Psihologia Tranzacționării: Tactica Fără Panică

Related to Forex Pentru Începători

Related ebooks

Personal Finance For You