Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Destinul, calauza din adancul tau
Destinul, calauza din adancul tau
Destinul, calauza din adancul tau
Ebook122 pages1 hour

Destinul, calauza din adancul tau

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

PROLOG

Noi, oamenii obisnuiti, cu constiinta priceperii noastre “relative”, nu avem chemare spre marile subiecte ale umanitatii, dar o avem pe cea a intelegerii celor pe care le traim sau a celor ce vor fi sa vina.

Incercarea mea de a atrage atentia asupra unui subiect vechi de cand lumea, un subiect care insumeaza intrebarile noastre de fiecare zi despre ce ni s s-a intamplat, de ce, ce avem de facut si la ce sa ne asteptam, stiu, are sanse minime de reusita. Unele motive le le-am expus ma mai sus, iar altele foarte multe, le voi prezenta in cele ce urmeaza. Si chiar daca intuiesc de mult viitorul insucces al expunerii mele, nu mi mi-am putut infrange dorinta de a impartasi cu voi, eventualii cititori, intrebari, ganduri, cunostiinte, interpretar i, privind destinul.

Adica: Ce este destinul? Exista destin? Cum se justifica ideea de destin? Se poate dovedi destinul? Si daca stim ca el exista, ce avem de facut?

LanguageRomână
PublisherViorel Neacsu
Release dateAug 31, 2023
ISBN9786303121642
Destinul, calauza din adancul tau
Read preview

Related to Destinul, calauza din adancul tau

Related ebooks

Books Recommended For You