Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Terapie pe salteaua de Pilates
Terapie pe salteaua de Pilates
Terapie pe salteaua de Pilates
Ebook141 pages3 hours

Terapie pe salteaua de Pilates

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dorința mea de a expune câteva povești care să aibă la bază tema alegerii nu este întâmplătoare. De la a alege să rămâi într-o relație toxică până la a fi forțată să o faci (cu alte cuvinte, de la un abuz mai mic, dacă îmi permiteți să gândesc abuzul în astfel de termeni, la unul mai mare) nu este o cale foarte lungă. La fel atunci când alegi să te schimbi pentru tine sau când ți se pare că alegi să te schimbi, dar stimulul vine din exterior. Linia de demarcație este foarte fină din moment ce în anumite situații nici nu ne dăm seama că facem demersuri pentru o schimbare pe care știm că, de fapt, ceilalți o vor de la noi. Până nici atunci când o vrem chiar noi nu prea are cum să ne iasă bine dacă există și o presiune exterioară pe lângă. Poate că, uneori, doar presiunea pe care singuri o punem pe proprii umeri devine o piedică în atingerea scopului final, dar când vine din afară? Poveștile din carte nu spun ce se află în spatele lor, motivațiile și observațiile mele, ele doar conspectează câte o bucată din realitatea unor femei cu care am avut de-a face cândva. Vă las să le descoperiți, nu înainte de a adăuga faptul că, pe lângă cele treisprezece povești publicate în anul 2020, în această frumoasă ediție, pentru care îmi arăt toată recunoștința editurii Cuantic și echipei ce a făcut posibilă reeditarea volumului, adaug două povești noi, ca stil diferite de celelalte, dar cu aceleași rădăcini în ceea ce privește motivul pentru care au fost scrise și adăugate aici. Tratează teme noi – abuzul financiar și fricile –, dar pleacă dintr-un punct comun cu toate celelalte: trauma, societatea și realitatea imediată. Autoarea
LanguageRomână
Release dateAug 14, 2023
ISBN9786069576366
Terapie pe salteaua de Pilates
Read preview

Related to Terapie pe salteaua de Pilates

Related ebooks

Psychology For You