Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Botezul
Botezul
Botezul
Ebook23 pages12 minutes

Botezul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o vara,o fetiță de opt ani pleacă din București la mătușa ei,la Brasov. Acasă,mama este in spital...tatăl arestat! Că sa aduca din nou bucurie în casa fetiței,tanti s-a hotarat cu soțul ei sa boteze fetița,nebotezata până atunci. Ce s-a intamplat după BOTEZ?! Minune!

LanguageRomână
Release dateAug 1, 2023
ISBN9798215425763
Botezul

Read more from Mihaela Sorescu Ciuceanu

Related to Botezul

Related ebooks

Biography & Memoir For You