Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Scrisori pentru Petra
Unavailable
Scrisori pentru Petra
Unavailable
Scrisori pentru Petra
Ebook265 pages3 hours

Scrisori pentru Petra

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Când află că este însărcinată cu omul alături de care nu are niciun viitor, Tanya, o tânără jurnalistă fuge la Paris unde devine o scriitoare de succes.

Cartea pe care o scrie conține detalii importante despre viața și aventurile ei amoroase, dar și secretul pe care îl ține departe de ochii lumii. Peste ani cei doi se reîntâlnesc, iar Alex care devine între timp președinte, nu bănuiește că Tanya îi ascunde un secret care îi poate schimba întreaga viață.

 

Stilul ironic și amuzant al poveștilor, stările personajului, intensitatea fiecărui capitol vă vor trece de la o stare la alta, ținându-vă captivați până la final.

 

O poveste dulce amară, cu un altfel de sfârșit, unul așa cum numai viața ni-l poate oferi.

 

După ce închizi această carte, răspunde-mi: ,,Tu pe cine nu vei uita niciodată?"

LanguageRomână
Release dateAug 1, 2023
ISBN9789975774017
Unavailable
Scrisori pentru Petra

Related to Scrisori pentru Petra

Related ebooks

Erotica For You