Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuvinte de Armonie și Alte Povești
Cuvinte de Armonie și Alte Povești
Cuvinte de Armonie și Alte Povești
Ebook96 pages1 hour

Cuvinte de Armonie și Alte Povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cuvinte de Armonie vine să ne prezinte o altă selecție de texte de auto-ajutorare, puțin despre istorie, o poveste fictivă destinată Jamaicăi, texte religioase și istorice importante.

Este o cufundare în înțelepciune, în a ști să trăiești, în a schimba istoria celuilalt. Este o invitație la propria noastră cultură, la reflecții profunde. Acesta este un pic din mine și este important să evaluăm viața.

Orice ar fi, crede că ești capabil să o faci. Crede că ești capabil să ai suficient talent pentru a sparge barierele insurmontabile. Pentru visător, lumea lecturii aduce multe beneficii.

LanguageRomână
Release dateJul 31, 2023
ISBN9798223635895
Cuvinte de Armonie și Alte Povești

Read more from Aldivan Torres

Related to Cuvinte de Armonie și Alte Povești

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You