Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Transcendenta si imanenta
Transcendenta si imanenta
Transcendenta si imanenta
Ebook229 pages3 hours

Transcendenta si imanenta

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Părintele Popescu vine, în această carte, ca teolog care dialoghează cu filosofia în primul rând pentru teologie, dar și în al doilea, pentru filosofia însăși. Atât de polisemice prin diversitatea semnificărilor, transcendența și imanența nu pot fi bine înțelese decât prin exercițiu dialogal prin care părțile pe cât se instituie, pe atâta se presupun reciproc.

LanguageRomână
Release dateJul 26, 2023
ISBN9786067487879
Transcendenta si imanenta
Read preview

Related to Transcendenta si imanenta

Related ebooks

Books Recommended For You