Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultimul copil
Ultimul copil
Ultimul copil
Ebook566 pages7 hours

Ultimul copil

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Edgar Award pentru cel mai bun roman

Bestseller New York Times

"Cu aluzii din Salinger și Dickens, este un roman tulburător care te prinde și nu-ți mai dă drumul." – Daily Mail

La 13 ani, Johnny Merrimon avea o viață perfectă — o casă primitoare, părinți care-l iubeau și pe Alyssa, sora lui geamănă. Nu știa ce înseamnă să pierzi ceva până în ziua în care a dispărut Alyssa. După un an, Johnny este izolat și singur. Doar el mai este convins că Alyssa trăiește — deși nu poate explica pe deplin de ce. Hotărât s-o găsească, riscă totul ca să exploreze partea întunecată a orașului. E o căutare disperată, dar Johnny nu e chiar singur: nici detectivul Clyde Hunt n-a încetat s-o caute pe Alyssa și are o slăbiciune pentru băiat, pe care încearcă să-l protejeze.

APOI DISPARE ÎNCĂ UN COPIL…
Johnny pornește împreună cu singurul lui prieten către un loc uitat, cu o lungă istorie violentă. Acolo întâlnesc un uriaș, un evadat pornit în propria aventură tragică. Ce află de la el va zdruncina tot ce crede Johnny despre soarta surorii lui; îi va duce într-un alt loc îndepărtat, către un adevăr care-i va pune la grea încercare pe ambii băieți.

"Hart scrie din nou un roman elegant, care-ți rămâne în minte, memorabil. Eroii lui au o profunzime emoțională pe care rareori o au personajele acestui gen literar, iar proza expresivă plină de grație scoate poveștile sale din granițele genului și le aduce pe tărâmul Literaturii, cu majusculă. O lectură obligatorie pentru cititori pasionați de orice gen literar." – Booklist

"Ultimul copil este cu adevărat o carte rară, atât de impresionante sunt forța și grandoarea talentului de povestitor al lui Hart." – Book Reporter

"Hart e un povestitor extraordinar, care nu respectă nicio formulă sau stil similar, în afară de calitatea superioară a prozei." – Detriut Free Press
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateJul 20, 2023
ISBN9786064020390
Ultimul copil

Related to Ultimul copil

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks