Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femeile din Troia
Femeile din Troia
Femeile din Troia
Ebook347 pages7 hours

Femeile din Troia

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Una dintre cele mai profunde și fascinante scriitoare contemporane." The Washington Post

Troia a căzut, iar aheii, victorioși, sunt nerăbdători să se întoarcă acasă cu prada unui război care părea că nu se mai sfârșește. Ca să poată pleca înapoi, pe mare, ei așteaptă un vânt prielnic, însă zeii, jigniți de îndrăzneala războinicilor, se împotrivesc. Trupul neînsuflețit al regelui Priam zace pe pământ, iar războinicii sunt și ei părăsiți în tabăra adăpostită în umbrele unui oraș în ruină. Pe măsură ce așteptarea crește, vechi dușmănii ies la suprafață, iar gândurile potrivnice dintre oameni, femei și bărbați, nu-și găsesc astâmpăr. Regina Briseis, cândva sclavă a lui Ahile, urmărește în tăcere frământarea celor refuzați de vânturile mării și se aliază cu Hecuba, văduva regelui Priam, încercând să se răzbune pe învingători. Un roman al războiului care macină o civilizație, Femeile din Troia vede prin ochii unei femei grozăvia unei povești homerice care va marca pentru milenii istoria lumii.

„Scrisul lui Pat Barker este viu, minuțios, profund. Romanul reușește să ne facă să pricepem că simțămintele personajelor lui – jalea femeilor din Troia – nu erau diferite de ale noastre, în lumea contemporană." Chicago Review of Books

„Profunzimea și compasiunea, dar și furia lui Pat Barker își găsesc apogeul în Femeile din Troia." The New York Times Book Review

„Romanul lui Pat Barker își poartă cititorul pe câmpurile însângerate ale luptei dintre ahei și troieni, o poveste care are în fundal și bătălia dintre sexe." The New Yorker

„Proza lui Pat Barker are ceva mai puternic decât o simplă înfloritură literară: ea aduce întâmplări petrecute demult în prezentul imediat." The Washington Post

„Într-un roman plin cu nume de legendă, Briseis este o adevărată eroină: curajoasă, inteligentă, loială... Romanul lui Pat Barker este o minunăție." Publishers Weekly
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateJul 19, 2023
ISBN9786069786543
Femeile din Troia

Related to Femeile din Troia

Related ebooks

General Fiction For You