Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Surâsul Infernului
Surâsul Infernului
Surâsul Infernului
Ebook333 pages22 hours

Surâsul Infernului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Scriu despre halucinaţiile avute, despre dedublările de personalitate şi despre viaţa petrecută în spital şi în azil – atât cât îmi mai amintesc. Este un roman neconvenţional şi bineînţeles că ralitatea se îmbină cu fantezia. Subliniez că nu este un reportaj, şi sper să se înţeleagă bine asta...
Mărturisesc însă că DUPĂ ATÂTA SUFERINŢĂ, MĂ SIMT MAI PLIN DE VIAŢĂ CA NICIODATĂ! INCREDIBIL ! SUFERINŢA ÎI FACE MAI BUNI PE UNII, DAR, ÎN GENERAL TE ÎNRĂIEŞTE, TE INSENSIBILIZEAZĂ, NU ÎŢI MAI PASĂ DE ALŢII, DAR, ÎN SCHIMB, TE FACE MAI VIU CA NICIODATĂ...
”Dincolo de Pământ, dincolo de Infinit, am căutat să văd Cerul şi Infernul. O voce solemnă mi-a răspuns: “Cerul şi Infernul sunt în tine.”” (Catrenele lui Omar Khayyam)
„Lumea este o perpetuă caricatură a ei însăşi; fiecare clipă e batjocură şi o contrazicere a ceea ce pretinde să fie.” (Charles Dickens)

LanguageRomână
Release dateJul 5, 2023
ISBN9798215311431
Surâsul Infernului
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Surâsul Infernului

Related ebooks