Platon: Vol. III
Platon: Vol. III
Platon: Vol. III
Ebook875 pages11 hours

Platon: Vol. III

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Platon a fost un filozof al Greciei antice și fondatorul Academiei din Atena. Este considerat figura pivotantă pentru dezvoltarea filosofiei, în special a tradiției Occidentale. Spre deosebire de ceilalți filosofi contemporani ai săi, întreaga operă a lui Platon se presupune că a supraviețuit intactă pentru mai bine de 2500 de ani.


Platon a inovat dialogul scris și formele dialectice în filosofie, care originează odată cu el. În special prin dialogurile Republica și Legile, Platon pune bazele și filosofiei politice occidentale, producând unele dintre cele mai timpurii tratate politice scrise din perspectivă filosofică.


La rândul său, Platon a fost profund influențat de predecesori precum Socrate, Parmenide, Heraclit și Pitagora, cu toate că puține dintre textele acestora s-au păstrat și majoritatea cunoștințelor care mai există aceștia provin din dialogurile lui Platon.În Volumul III, Paul Friedländer analizează perioada de mijloc a dialogurilor platonice (Banchetul, Phaidon, Republica) și opera târzie a lui Platon (Theaites, Parmenide, Phaidros, Sofistul, Omul Politic, Philebos, Timaios, Critias, Legi).


„În centrul întregii opere stă Republica. Sunt puţine scrierile de tinereţe care nu se revarsă, într‑un fel sau altul, în ea, puţine cele din epoca târzie care nu îşi au originea în ea sau nu se referă la ea. Pretenţia de a‑i sta alături nu o pot ridica decât Banchetul şi Phaidon, în timp ce Gorgias şi Menon de exemplu sunt cât se poate de clar dialogurile pregătitoare ale ei.”


Cele trei volume despre opera lui Platon reprezintă una dintre cele mai importante lucrări ale autorului german Paul Friedländer, fiind considerate un monument de erudiție. Niciun iubitor de cultură interesat de scrierile lui Platon nu poate ocoli această valoroasă operă.

LanguageRomână
Release dateJul 11, 2023
ISBN9786067485660
Platon: Vol. III
Read preview

Related to Platon

Titles in the series (17)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You