Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza
Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza
Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza
Ebook361 pages7 hours

Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Se știe că încălcarea limitelor în psihanaliză, deși mai puțin frecventă decât în alte psihoterapii, nu este absentă...Autorii abordează limitele și încălcarea limitelor istoric, oferind documentare bogată din trecut și prezent. Din punctul lor de vedere, limitele sunt de două tipuri: limitele dintre pacient și analist în situația analitică și limitele între eu și inconștient atât la pacient cât și la analist... În descrierea tipurilor de patologie cel mai frecvent întâlnite la analiștii care transgresează limitele, Gabbard și Lester diferențiază cazurile rare de tulburare psihotică de cazurile mai frecvente de puneri în act psihopatice și parafilice, cei bolnavi de iubire, și acting out masochist...Recomandările autorilor pentru prevenția și gestionarea încălcării limitelor stimulează reflecția.
Otto F. Kerenberg, M.D.
Prefață la prima ediție
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateJul 10, 2023
ISBN9786064019912
Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza
Read preview

Related to Limite si incalcarea limitelor in psihanaliza

Related ebooks

Psychology For You