Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Relația Perfectă: Cartea și Caietul de Exerciții
Relația Perfectă: Cartea și Caietul de Exerciții
Relația Perfectă: Cartea și Caietul de Exerciții
Ebook360 pages7 hours

Relația Perfectă: Cartea și Caietul de Exerciții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O carte absolut minunată!

"Relația perfectă - 28 de zile spre iubire" e o carte de care te îndrăgostești încă de la primele pagini și care te face să nu o poți lăsa din mână, din minte și din inimă.

De multe ori presupunem că relațiile pe care ni le dorim le putem experimenta doar prin interm

LanguageRomână
Release dateJun 30, 2023
ISBN9789730385854
Relația Perfectă: Cartea și Caietul de Exerciții
Read preview

Related to Relația Perfectă

Related ebooks

Books Recommended For You